Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

С понятието устойчивост се означават някои личностни качества, на основата, на които се разграничават хората, уязвими от вредните въздействия на стреса, и тези, които не са уязвими. Има три компонента, които могат да бъдат регистрирани с помоща на въпросник.

1. Въвлеченост – „способността да вярваш в истинността и важността, да се интересуваш от цеността на това, което си, и на това, което правиш, а оттук – способността да се включваш пълноценно в различни житейски ситуации, в т.ч. в труда, семейния живот, междуличностните отношения и социалните институции”.

2. Контрол – „склонността да мислиш и действаш по силата на убедеността, че можеш да влияеш върху хода на събитията”.

3. Предизвикателство – „убеждението, че промяната, а не стабилността е нормативният начин на живот...Много от сътресенията, свързани с настъпването на стресово събитие, могат да бъдет предвидени като възможност и стимул за личностно израстване, а не просто като заплаха за сигурността”.

Хора, които са относително устойчиви на въздействията на стреса, са тези, притежаващи висок „вътрешен контрол”, т.е. убедени са, че контролират настъпващите събития. Лицата с „външен контрол” пък смятат, че това, което става, зависи преди всичко от случайността или от действията на другите хора.

Хората с „вътрешен контрол” се справят по-добре, защото са по-склонни да прилагат активни методи за преодоляване на проблемите, а също и защото са по-гъвкави в подбора на средствата, също така и се обръщат за помощ или съвет към другите.

Личност от типа „А”. Това е личностен тип, който е особено предразположен към инфаркт. При тези хора доминират съревнователните мотиви, те са агресивни и нетърпеливи, със силен стремеж към постижения. Те реагират на стреса с прогресивно нарастващи усилия да се справят със ситуацията и да овладеят хода на събитията.

Във физиологически аспект при тях възниква свръхвъзбудимост, повишава се кръвното налягане; ако не успеят да си възвърнат контрола над събитията, изпадат в депресия. Смущения възникват и в техните мрежи от социални отношения, те се отдръпват от социалните си контакти и стават напрегнати и враждебни вкъщи.

Особен интерес представлява тази съпротивителна сила срущу стреса, която се дължи на социалната подкрепа. „Въвлечеността” като част от синдрома „устойчивост”, за който вече стана дума, изразява и включеността в социални взаимовръзки като предпоставка за увереност в себе си и за чувство на целенасоченост.

„Вътрешният контрол” включва търсене на помощ от другите. Установено е, че хората, притежаващи белезите на личност от тип „А”, се отдръпват от мрежите, представляващи основни източници на социална подкрепа. Да получим помощ, съвет и подкрепа е умение, осъществяването на което става много по-лесно, когато човек има установена мрежа то социални връзки. Още децата правят това и умението да търсим подкрепа се развива у повечето хора още в детска възраст.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature