Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Изследванията показват, че хората, които са по-щастливи, които се намират в по-добро телесно и психично здраве, обикновено имат добри взаимоотношения от всякакъв вид. Но кои от всички тези отношения са най-важните? Бракът и съжителството и други отношения от този род се очертават като най-значими, особено що се отнася до психичното здраве. Вече успяхме да покажем съществените различия между семейните, от една страна, и разведените, овдовелите и несключилите брак от друга. Подобно е положението и при тези, които съжителстват или поддържат подобна тясна връзка. А сред самите семейни в най-добро състояние са хората, които се радват на близки взаимоотношения, в които всеки може да се довери на другия. От значение е качеството на брака и семейството, а не простият факт на съжителството в един и същи дом или на съвместен сексуален живот.

Семейство и роднински връзки. Хората, които имат деца живеят по-дълго. Но докато децата са в къщи, родителите са по-малко щастливи, отколкото преди и след това, а и вероятността съпругата да страда от депресия е по-голяма. А когато децата вече са порастнали и са напуснали дома, здравето на родителите е по-добро, ако виждат децата си по-често. Контактите с братя, сестри и други близки роднини са от значение, тъй като са един от главните източници на помощ в случай на нужда. Изследванията сред хора с психически проблеми са открили, че при тях не липсват приятели, а по-скоро са ограничени взаимоотношенията в семейния кръг.

Приятели. Доказано е, че контактите с приятели са важни както за младите така и за старите хора. Това, което е съществено, е не количеството на социалните връзки с приятели, а тяхното качество – степента на близост и доверителност, удовлетворениет от контакта и свързаното с него удоволствие. Източник на различна помощ в периоди на криза може да бъде и по-широката мрежа от социални отношения, надхвърлящи периметъра на семейството.

Проучванията върху психично болни пациенти са разкрили при тях склонност да приемат подкрепа от другите, но без да им дават нищо в отплата. Изследователската работа по проблемите на подпомагащото поведение е събрала факти, че ако подпомаганото лице не е способно по някакъв начин да се „реваншира”, самочувствието му спада и то започва да изпитва враждебно отношение към отказалия му помощ.

Отношения в сферата на труда. Хората, заети с труд, се радват на по-добро психично и телесно здраве, в по-голяма степен изпитват чувство на благополучие, отколкото безработните или жените домакини. Повечето жени, които работят, са по-щастливи от тези, които не работят и са по-устойчиви на стрес. Работата може да се окаже източник на стрес поради много причини – голяма продължителност, еднообразие или рутинност, прекалена интензивност или напрегнатост, отговорност за други хора, съперничество с колегите, проблеми, свързани с кариерата и повишението.

Всички тези форми на стрес могат да се окажат свързани с телесни и психични заболявания. Но когато човек има добри взаимоотношения със своите ръководители и колеги, връзката между стреса и заболяванията отслабва или изчезва. Отношенията с колегите и с ръководителите могат да бъдат източник както на стрес, така и на социална подкрепа и удовлетворение. Ръководителите заемат позиция, която им дава възможност пряко да решават проблемите, а колегите могат да подкрепят индивида и да засилят натиска за решаване на проблемите му, а също да го изслушат и да му предложат съвет. Когато човек вижда, че в служебното си обкръжение разполага със социална подкрепа, това снижава възприеманото равнище на стрес.

Съседи и местни организации. Това са най-слабите взаимовръзки и ползата от тях е най-малка. Въпреки това особено сред възрастните хора добрите отношения със съседите и принадлежността към църковна или друга местна организация имат известно влияние върху здравето и благополучието. Мрежата от локални социални връзки – съседи, приятели и познати е важен източник на помощ. В тази мрежа винаги има някой, който или може да помогне или поне знае кой може да стори това. Групите от индивиди, изправени пред сходни проблеми, могат да се сплотят, за да си осигурят взаимна помощ и подкрепа.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature