Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Очевидно не всички семейства са едни и същи, нито всички приятелства. Един от най-интересните източници на различия в това отношение е полът на човека. Съществуват учудващо силни полови различия в същността на изгражданите отношения. Например мъжете имат по-голяма полза от брака. Обяснението е свързано с обстоятелството, че жените са източник на по-силна социална подкрепа, отколкото мъжете. Приятелствата между жени са по-близки, отколкото тези между мъже; освен това жените поддържат по-тесни връзки с роднините си, отколкото мъжете. Жените живеят по-дълго, защото умеят да изграждат по-близки и по-силно подкрепящи социални взаимоотношения.

Ако се вгледаме в отношенията между родители и деца, ще открием поне част от обяснението на по-късно проявяващите се полови различия, като отчитаме различния начин на възпитаване на момчетата и момичетата. Съществуват и интересни различия в модела на взаимоотношенията в рамките на собствената ни култура. Независимо от това много по-значими различия се установяват при сравняване на човешките отношения в различните култури. Добре известно е, че в различните краища на света са налице най-разнообразни форми на семейството – например с четири жени при мюсюлманите или с наложница при китайците.

Едно от най-важните различия е, че за разлика от Запада на редица други места се придава много по-голямо значение на роднинските връзки, техният обхват е по-широк и са по-големи задълженията за помощ и подкрепа на роднините. Изменения са настъпвали и в хода на историята: съвременната ни представа за романтична любов датира отскоро и е твърде различна от представите в по-ранните епохи. Традиционният брак не е включвал толкова силни чувства или интимност, преди жената е била силно подчинена на съпруга си. А съпругът и съпругата са били част от много по-голямо домакинство.

Ясно е, че във формата на човешките отношения съществуват различия, продиктувани от социалната принадлежност, културната специфика и историческия период. Независимо от това има и всеобщи характеристики, които откриваме във всички времена и навсякъде. Брачните роли на мъжа и жената са приемали сродни форми в повечето култури, въпреки че сега се променят. Във всички култури откриваме приятелството като връзка между хората, които не са роднини – това също като че ли е уникално явление. Хората са принудени да работят в групи, а това поражда отношения между ръководители и подчинени, както и колегиалните отношения, въпреки че участниците в тях могат да бъдат както приятели, така и роднини.

Понякога взаимовръзките приемат нова форма, достатъчно различаваща се от предишната, за да получи ново название. Така например „кръвното братство” е изкуствена роднинска връзка, създадена чрез порязване и смесване на капки кръв между приятели или делови партньори, които искат да установят по-тясно и обвързващо отношение помежду си. Тя може да се разглежда като особен вид роднинско отношение. В Япония съществува вид кръщелна връзка, наречена „ойябум кобун”, създавана между учител и негов ученик или ръководител и подчинен. Това са особен вид отношения с поемане на задължения към „кръщелника”.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature