Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Както всеки знае смъртта на съпруг(а), дете или друг близък роднина, разводът, напускането на работа са разстройващи преживявания, от които човек може да се поболее физически и душевно. Изследванията показват, че при овдовели на възраст 47 години делът на смъртността е със 77 % по-висок, отколкото при семейните мъже на същата възраст за същия период. По-младите овдовели и разведени мъже и жени страдат повече от по-възрастните вероятно поради по-краткия период от време, изминал от събитието. Но по-млади години разводът оказва по-силно травмиращо влияние в сравнение с овдовяването, особено при жените. Процентът на смъртността е по-голям с 3,19 пъти, отколкото при омъжените жени на същата възраст.

Последиците на овдовяването или развода са най-силни непосредствено след събитието. При мъжете процентът на смъртност нараства с 40 % в първите шест месеца след смъртта на съпругата, след което спада бързо. При жените е налице значително по-различен модел, като най-високият процент на смъртност се наблюдава на втората или третата година след смъртта на съпруга. Най-честата причина за смъртта е сърдечен пристъп. Отбелязва се и нарастване на самоубийствата, особено при мъжете, през първите шест месеца след овдовяването.

Телесни заболявания. Налице е по-голяма податливост към широк спектър от заболявания сред овдовелите и разведените. Те боледуват по-често, по-дълго време отсъстват от работа или са на легло, по-често посещават лекаря в сравнение със семейните или с тези мъже и жени, които не са сключвали брак. При тях е по-голяма вероятността за смъртен изход при редица болести.

Психични заболявания. Аналогично състояние се установява и при психичните заболявания. Разведените и разделените са по-предразположени към психични заболявания, по-често постъпват за лечение в психиатрични заведения или предприемат опити за самоубийство (което е свързано с депресията), отколкото семейните. Сред тях е много по-разпространена злоупотребата с алкохол. Тези ефекти са отново по-силни при мъжете. Най-честото психическо заболяване при разведените и овдовелите е депресията. Наистина разпадането на една близка връзка представлява една от основните причини за това заболяване.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature