Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Краткият Оксфордски речник определя „приятел” като „ човек свързан с друг човек с взаимна доброжелателност и близост”. В нашата култура приятелството не се установява или разкъсва посредством някаква церемония, както бракът и не зависи от някакви ролеви отношения, както отношенията мужду колеги и роднини. Приятелите са просто хора, които взаимно се харесват и изпитват удоволствие да вършат определени неща заедно. Приятелството е напълно доброволно за разлика от роднинските връзки и не съществуват ясни правила за това, кои могат да бъдат приятели и какво приятелите трябва да правят заедно. Приятелството приема различни форми, които варират в зависимост от възрастта, пола и социалната принадлежност.

 

Приятелствата се отличават и с различна степен на близост. Имаме „най-добри” или „близки” приятели и просто „познанства”. Различията между тези равнища е в това, че с близките приятели се разискват по-интимни проблеми, от тях се получава повече подкрепа, с тях хората се чувстват по-свободни и могат „да бъдат самите себе си”.

Ако изпреварим изложението, можем да отбележим, че в това отношение съществуват устойчиви различия в зависимост от пола: при мъжете приятелите са предимно хора, с които се извършват съвместни дейности (например съвместно прекарване на свободното време), докато при жените това са тези, на които можеш да се довериш, от които можеш да получиш емоционална подкрепа. Младите хора очакват от приятелите си да бъдат забавни, а възрастните – да бъдат полезни и да помагат.

Така че има различни степени на приятелство и различни типове приятели; във всеки тип се подчертава значението на определен аспект на приятелството, а другите аспекти се разглеждат като не толкова важни. Когато се обърнем към влиянието на междукултурните различия в приятелството, установяваме някои твърде интересни особености, развили се в специфичните социални системи. Въпреки всичко на всички житейски стадии за двата пола и във всички социални слоеве и култури откриваме приятелството като едно от най-важните отношения.

Приятелите обикновено се разграничават от роднините. Въпреки това някои от приятелите са същевременно и роднини. С други думи, с някои роднини доброволно се формира достатъчно близко приятелско отношение, така че те се възприемат като приятели. Съществува и обратен процес при който близки приятели получават статуса на почетни роднини – „тя ми е като сестра”. По същия начин приятели стават и някои хора, които работят заедно. Това е разпространено в средите на хората, чиято работа се прелива и в свободното време, чиито контакти с клиентите са важни и чиято работа има за тях жизнено важно значение. Някои съседи също стават приятели, особено при по-възрастните хора.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature