Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Съществуват най-различни начини на действие на социалната подкрепа, осигурявана от взаимоотношенията. Общоустановен принцип е, че съществени са близките отношения. Малка, но реално подпомагаща мрежа от социални контакти е по-полезна от голяма, но дифузна такава.

1. Близка привързаност – загриженост за другия, доверие и съпреживяване. Това играе важна роля при малките деца. Когато майка им е наблизо, те се чувстват достатъчно сигурни, за да изследват пълната с неизвестности окръжаваща среда. И по-нататък в живота всяка близка връзка може да осигури помощ от този тип.

2. Доверително общуване. Доверителното взаимоотношение със съпруг(а) или приятел влияе благоприятно върху психичното и телесното здраве.

Включения в него процес на споделяне и обсъждане на лични проблеми може да се окаже сроден на психотерапия. Установено е, че именно това е основната причина бракът (съвместното съжителство) да предпазва от стреса.

3. Утвърждаване, придаване на увереност, засилване на самочувствието и на убедеността в собствената способност за справяне с проблемите. Благоприятната оценка от страна на другите може да породи нагласа за подобна самооценка и увереност в ефективността на собствените ни действия. Убедеността, че сме способни сами да се справим с проблемите, води до увереност, че действително ще ги решим.

4. Практическа помощ. Помоща във връзка с дребни, всекидневни въпроси често идва от съседите; по-сериозната помощ – от роднините, помоща по служебни въпроси от колегите. Това е най-пряката помощ.

5. Информационна помощ. Както видяхме мрежата от социални отношения са един от основните източници на информация.

6. Социална интеграция. Една специфична форма на социална подкреа е да бъдеш приет сред група от приятели, да имаш възможност редовно да участваш в социални дейности.

Някои от изброените процеси са по-важни от останалите. Проведените изследвания успяват да разграничат влиянията на отделните процеси върху психичното и телесното здраве. Като най-значими бяха разкрити наличието на доверен близък човек и възможността за благоприятна оценка от страна на другите.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature