Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Като цяло семейните хора са по-щастливи и имат по-добро психично и телесно здраве, отколкото несключвалите брак, овдовелите и разведените. А при семейните, особено при жените, съществува тясна връзка между общото чувството за щастие и щастието в брака.

С други думи, при повечето хора щастието зависи от щастието в брака. Как се измерва удовлетвореността или щастието в брака? Тази оценка може да се получи чрез цял комплекс от въпроси – като например в английското изследване на Марк Ейбрамс.

Според това проучване повечето хора твърдят, че бракът им е щастлив. Преувеличават ли получените данни щастието в брака? Разбира се, много от тези, чийто брак не е бил щастлив, вече са се разделили, така че изследванията от този тип обхващат хората, които все още са заедно.

Те могат и да лъжат, но на въпроси като „Желали ли сте някога да сте женен (омъжена) за някой друг?” и „Идвала ли ви е мисълта да се разведете?” са получени твърде близки отговори. Все пак сред всички „щастливи” бракове сигурно има и твърде много, които са скучни и „лишени от живот”, без силна взаимна съпричастност. Щастието или удовлетвореността от брака е особено измерение, за чието отчитане са конструирани редица скали, прилагани чрез въпросници.

Но има два частично независими аспекта на удовлетвореността от брака – първо, щастие, преживяване на привързаността, подкрепата и разбирането и второ, честотата на споровете и кавгите, взаимната критика и възникващите специфични проблеми.

Щастието в брака може да се прогнозира изненадващо добре, като се изхожда от честотата на половите контакти „минус” честотата на кавгите (определени като ситуация, в която единият от двамата партньори напуска разгневен стаята).

Подобна прогноза може да се състави още по-добре, като от общата честота на позитивните действия се извади честотата на споровете и други негативни събития. В едно изследване са установени три фактора за позитивната удовлетвореност и един фактор за конфликтността в брака.

Съпругът (съответно съпругата) са между най-силните източници на всичките три типа позитивна удовлетвореност, както и на двата типа конфликност. В това, а и в други проучвания е открито, че в брака могат едновременно да съществуват високо равнище на удовлетвореност и високо равнище на конфликтност и че те са твърде съвместими помежду си.

Удовлетвореността от брака зависи от редица елементи на социалното взаимодействие между съпрузите, сред които най-важни са:

1. Доставящи удоволствие вербални актове (например комплименти) и свеждане до минимум на негативните вербални актове, особено на критиките към партньра. Разстроените бракове се отличват с това, че на негативния акт от страна на единия партньор следва ответен негативен акт от страна на другия.

2. Доставящи удоволствие невербални актове (например целувка, подарък, подпомагащо действие) и свеждане до минимум на негативните невербални актове (например сумтене в знак на несъгласие, нежелание да се помогне в домакинската работа).

3. Носещ удоволствие сексуален живот.

4. Съвместно прекарване на голяма част от времето, например в различни занимания през свободното време.

5. Единодушие по финансовите въпроси.

6. Проблемно решаващ подход към поставените за решаване въпроси.

7. Щастието в брака зависи и от това, дали той е близко отношение, в което всеки е довереник на другия. Зад този списък стои голяма и детайлна изследователска работа и той ни насочва към някои от необходимите за един успешен брак умения.

В изследването си Ейбрамс предложил на анкетираните да посочат какво смятат за определящо в щастливия и в нещастния брак.

Фактори на щастливия и на нещастния брак:

Щастлив брак

Толерантност – 35 %

Липса на парични грижи – 31 %

Любов и привързаност – 26 %

Разбиране – 26 %

 

Нещастен брак

Финансови проблеми – 47 %

Изневяра – 24 %

Употреба на алкохол и пристрастеност към хазартни игри – 20 %

Жените, по-възрастните хора и изследваните лица от средните слоеве били по-склонни да мислят, че толерантността е особено важна в щастливия брак, докато повече мъже, отколкото жени били убедени в значимостта на липсата на парични проблеми.

Любовта, привързаността и разбирането били посочени като по-важни от лицата на възраст между 16 и 29 г. в сравнение с останалите възрастови групи.

Всички били единодушни, че финансовите трудности са основна причина за нещастните бракове. Повечето представители на възрастовата група от 45 до 49 г. (в сравнение с която и да е друга възрастова група) смятали, че от значение е изневярата, докато лицата, подчертали значимостта на пристрастеността към хазарта и алкохола, били повече сред заетите с физически труд и сред по-възрастните хора.

 

Въпреки, че съпрузите и съпругите посочват като важни един и същ брой правила, има различия в начина на подреждането им по значимост.

Правила за двамата съпрузи : 1. Демонстрирай емоционална подкрепа. 2. Споделяй новините за личен успех. 3. Бъди верен. 4. Създавай хармонична домашна атмосфера. 5. Уважавай правото на партньора на личен живот. 6. Обръщай се към партньора на малко име. 7. Запазвай поверените от партьора тайни. 8. Подържай сексуални контакти с партньора. 9. Поднасяй поздравителни картички и подаръци по случай рождения ден на другия. 10. Бъди готов да защитиш другия в негово (нейно) отсъствие.

11. Разговаряй с партньора по въпросите на секса и смъртта.

12. Разкривай личните си чувства и проблеми пред партньора.

13. Информирай партньора за личните си планове.

14. Бъди толерантен към приятелите на партньора.

15. Не критикувай партньора публично.

16. Търси съвет по лични въпроси.

17. Разговаряй с партньора за религия и политика.

18. Гледай партньора в очите, когато говориш с него.

19. Разисквай с партньора личните си финансови въпроси

20. Съзнателно докосвай другия.

21. Участвай в шеги и закачки с партньора.

22. Публично демонстрирай привързаността си към него (нея).

23. Обръщай се към партньора за материална помощ.

24. Изразявай притеснението или тревогата си пред партньора.

25. Връщай дълговете, направените услуги и комплименти.

Допълнителни правила за съпруга

1. Полагай грижи за семейството, когато съпругата е неразположена.

2. Демонстрирай интерес към всекидневните занимания на съпругата.

3. Носи отговорност за ремонтите и поддържането на дома.

4. Изразявай готовност да платиш сметката, когато сте навън.

Допълнителни правила за съпругата

1.Изразявай гнева си пред партньора. Не го премълчавай.

2. Не се заяждай.

Много важно е – както за съпруга, така и за съпругата – да се спазват правилата относно емоционалната подкрепа, верността и споделянето на личните успехи. Това се отнася и до правилата за уважаване правото на другия на личен живот, обръщането на малко име, поднасянето на поздравителни картички и подаръци по случай рождения ден и създаването на хармочна домашна атмосфера. Има редица правила, които са валидни за всички тесни отношения – в семейството, с близките приятели, както и в брака в т.ч. – да се разговаря по интимни въпроси, да се откриват чувствата, да се докосва другия, да има шеги и закачки.

Тези правила са своеобразна рецепта за поддържане на близостта. И накрая има правила, които са валидни само за брака и съжителството (и в по-малка степен за редовно срещащите се двойки): партньорите да са верни един на друг, да демонстрират публично привързаността си, да създават хармонична домашна атмосфера. Това са правила предназначени да поддържат високо равнище на привързаност.

Други правила предлагат решения на често срещани проблеми в брака, например изискването за толерантност към приятелите на партньора. Повечето изследвания подчертават значимостта на взаимната вярност в брака. 2/3 от изследваните лица считат извънбрачните суксуални връзки за нередни, въпреки че този проблем не бе характеризиран като много важен.

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature