Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

1 стъпка

Най-добре е да започнете с мислите на клиента. Попитайте го какво си е мислил по време на неотдавнашен епизод на самообвинения. Постарайте се да получите максимално много подробности за критичния вътрешен монолог и след това запознайте клиента с концепцията за  патологичния критик.

Насърчете го да назове критика по някакъв свой начин и да започне да възприема концепцията. Типични имена са: "Тиранина", "Акулата", "Г-н Съвършенство" и др.  Персонификацията на критика ще помогне на клиента ви да отдели обвинителния глас от себе си. вашата цел е той да възприема гласа като нещо, идващо отвън, а не като част от нормалния мисловен поток. По-лесно е да се борим с нещо външно.

Така ще ви е и по-лесно  да направите критичния глас неприсъщ за егото и в крайна сметка клиентът ви ще го отхвърли като "не аз". Докато анализирате и назовавате паталогичния критик, можете също да запознаете клиента с неговия "здравословен глас". Този здравословен глас  е способността му да мисли реалистично.

Като подчертавате и укрепвате тази способност, вие започвате да подготвяте клиента да оборва критиката. Обичайните имена за здравословния глас включват: "моята рационална страна", "моята приемаща страна", "моята състрадателна страна", "моят здравословен наставник" и др.

Изберете име, което пасва на представата на клиента за себе си. Създавайки тази дихотомия между клитичния глас и здравословния глас, вие насърчавате клиента да се изправи срещу своя критик. 

 

Пример:

Терапевт: - И какво каза критикът, докато ти чакаше, но новият ти приятел не се обади?

Клиент: - Че не съм интересна, че съм му доскучала и че се е отегчил от мен. 

Терапевт: - Какво отвърна на това здравослоният наставник?

Клиент: - Че разговорът ни е бил оживен и забавен. Че между нас е имало хубава енергия. Аз я усещах.

Терапевт: - Какво друго? Наставникът смята ли, че трябва да кипиш заради случилото се или можеш да предприемеш някакви действия?

Клиент: - Мога да му се обадя и да добия представа за това как се чувства.  

 

2. Следващата стъпка  е да идентифицирате основната функция на критика.

При всички положения критичният глас бива затвърден, защото изпълнява някаква положителна функция: 

1. Да се насърчи желаното поведение.

2. Да се съхрани усещането за значимост (колкото и да е парадоксално) 

3. Да контролира болезнените чувства

 

Ето как можете да обсъдите този въпрос:

Терапевт: Когато се чувстваше нервен по време на вечеря, какво казваше критикът ти?

Клиент: Тя няма да ме хареса. Ти не знаеш нищо и нямаш много пари. А и не си особено забавен.

Терапевт: Помниш ли - казахме, че критикът винаги се опитва да удовлетвори някаква потребност. От какво се опитваше да те предпази този път?

Клиент: От целувката за сбогом.

Терапевт: Опитвал се е да те предпази от страха от отхвърляне?

Клиент: Да

Терапевт: Как?

Клиент: Ако го очаквах, нямаше да се чувствам толкова наранен.

Терапевт: Значи критикът един вид те е обезчувствявал, подготвял те е. Нямало е да се чувстваш толкова зле от факта, че тя не те е харесала, защото си го очаквал. Вече много пъти сме се сблъсквали с тво и то е една от основните функции на твоя критик - да те предпази от страха от отхвърляне. 

3. Идентифициране на изкривяванията

Съществуват девет конкретни категории изкривено мислене, които допринасят за ниското самочувствие. Идентифицирането им и изправянето срещу тях може да се превърне във важен компонент от терапевтичната програма. 

Терапевт: Казва, че думи като глупак, некадърник и идиот са токсични етикети, защото тотално те отхвърлят като човек. Това са глобални критики. Ти не казваш, че не си запознат с данъците, ти казваш "Аз съм глупак". Ти не казваш, че се чувстваш неуверен с определени задачи в службата, ти казваш: "Аз съм измамник". Тези термини напълно отхвърлят всичките ти силни страни и достойнства. Те са негативни и брутални, защото генерализират негативното и забравят позитивното. Те са напълно погрешни, неточни. Част от работата ни е да намерим начин да се отървем от тези етикети и да бъдем по-прецизни. 

Терапевтът е дефинирал изкривяването и същевременно дефинира задачата. Сега той започва да учи клиента как да замества токсичните етикети с правилни изказвания. 

Терапевт: Добре, ти наричаш себе си измамник. Това е негативен етикет, обобщение. Как би звучало правилното изказване?

Клиент: Че се опитвам да изглеждам по-уверен, отколкото съм.

Терапевт: Постоянно или само понякога?

Клиент: Е, предимно по отношение на газовата хроматография. Правя се, че знам повече, отколкото в действителност. 

Терапевт: Тогава правилно ли е да кажем, че знаеш по-малко за газовата хроматография, отколкото хората очакват?

Клиент: Да.

Терапвт: Доста е различно от това да бъдеш измамник.

Клиент: Вярно е. Измамник е силно преувеличено. 

Когато въвеждате концепцията за когнитивните изкривявания, фокусирайте се само върху най-значимите. Не претоварвайте клиента. Повечето хора не могат да започнят да се борят с повече от един или два негативни, мисловни модела наведнъж. Когато за първи път разглеждате изкривяванията, добре е да анализирате три или четири самокритични модела и да посочите общото помежду им.

Терапевт: Миналата седмица ти каза, че си закъснял с проекта и се нарече смотаняк. После спомена за затруднението си  с попълването на данъчната декларация и каза, че си глупав. Днес се описа като измамник и идиот. Това са все токсични етикети, които наистина подкопават самочевствието ти. Те са част от проблема върху който работим. Всеки път, когато изпълзваш някои от тези етикети, ти още малко задълбочаваш раната си. Забелязъл ли си колко много токсични етикети използва критикът ти, за да те очерни?

4. Оборване на критика

Целта ви е да разработите конкретни опровержения, които клиентът ви може да си запише и да използва при всяка критични атака. Опроверженията се разработват посредством диалози между критика и здравословния глас. 

Междувременно можете да оценявате и променяте опроверженията, докато станат достоверни и ефикасни. Те са източник, който ще използвате по време на целия терапевтичен курс. Трябва да идентифицирате изкривяванията и да реагирате всеки път, когато ги чуете.

По време на сеанса вие давате пример за онова, което искате клиентът ви да започне да прави самостоятелно. Когато последователно оборвате вътрешния критик на клиента, когато не оставяте незабелязано никое изкривяване, вие насърчавате клиента да проявява същата последователност и у дома.

Идентифициране на силните страни 

Редом с работата ви по оборване на критика трябва да провеждате и програма за засилване на съзнанието на клиента ви за истински силните му страни и достойнство. Минимумът, който трябва да направите включва следното:

1. Заедно с клиента разработете списък на истински силните му страни и достойнства. Ако му е трудно да идентифицира силните си страни, помолете го да се погледне през очите на приятелите си и на хората, които го обичат.

2. Помолете клиента да идентифицира слабостите, които го тревожат най-много. 

3. Изтъкнете, че обикновено слабостите се описват негативно. Променете описанията, така че да бъдат прецизни и некритични. Помолете клиента да използва само прецизните описания, когато разговаря с вас. 

4. Насърчете клиента да използва утвърждения от списъка на силните си страни. Те биха могли да бъдат затвърдени чрез използването на знаци (утвърждения, поставени на огледалото, на вратата на гардероба, в портфейла и т.н.)

Многократното подчертаване на силните страни е задължително. Помнете, че самочувствието на клиента ви е било сринато от постоянните атаки на авторитетна фигура (родител) върху личната му значимост.

Затова промяната на програмираността от детството изисква многократно изтъкване на положителното от страна на друга авторитетна фигура (терапевт). Ако го кажете веднъж или дори пет пъти вероятно няма да има ефект. Ще трябва да припомняте на клиента си десет, петнадесет, двадесет пъти, преди похвалата да окаже някакво въздействие.

Поради тази причина се съсредоточете само върху две до четири положителни качества. Опитът да хвалите твърде много от силните страни на клиента ще разводни вниманието, отделено на всяка една от тях. 

Самоприемане

Самочувствието е нещо повече от това да си даваш сметка за положителните си качества. То е нагласа на приемане и некритичност към себе си и другите. 

 

Автори: Матю Маккей, Патрик Фенинг

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature