Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Западна философия

grad kievПървите наченки според Зенковский (1881-1962) на самостоятелно философско творчество в Русия се откриват едва през втората половина на XVIII век, а през следващия XIX век вече се наблюдава едно интензивно развиващо се философско движение в Русия, определящо като цяло пътя на руската философия. Русия се пробудила, отворила очи, за философията (което е обусловено от историческите реалии) и пред нея изникнал проблемът за усвояването и догонването на философската западна мисъл, която не е застинала в догматичните рамки на миналото, а е и развиваща се активно в съвременността.

като осмисляне на света през Античността

Автор: Константин Байрактаров (Мастър Го) 

Ще дойде време, когато старателните изследвания, извършвани в продължение на дълъг период от време, ще извадят на бял свят неща, които сега са скрити. Един-единствен живот, дори и изцяло да е посветен на небето, не би бил достатъчен за проучването на толкова голям обект... И следователно това знание ще се разкрие пред нас едва след много епохи. Ще дойде време, когато нашите потомци ще се чудят на това, че ние не сме знаели неща, които за тях са съвсем прости... Много открития са запазени за епохите, които тепърва предстоят, когато споменът за нас ще бъде вече заличен. Нашата Вселена би била много малка и жалка, ако не притежаваше по нещо, което всяка нова епоха да изследва... Природата не разкрива тайните си наведнъж и завинаги.

Сенека, "Естествени въпроси", Книга 7, І в.

Автор: Константин Байрактаров (Мастър Го)  

Културата е втората природа на човека, отразява надприродното в него, неговата духовна същност. В гръко-римския свят понятието се използва в смисъл на образованост, но първоначално му значение е свързано с обработването на земята (земеделието). В етимологията на понятието е заключено разбирането за “двете” култури – първата (природната) и втората като очовечена (одухотворена) природа. От това разграничение естествено следват понятията за природен и социален порядък, космос и социокосмос, които са в диалектическа връзка. Като архетипни представи двата космоса се обозначават с двойката небе-земя. Взаимоотношението между Небето и Земята, природата и хората, има определен игрови характер, базиран на пробата и грешката, на наблюдението и изследването водещо до разбиране на природата и нейното усвояване. На определено ниво взаимоотношенията между човека и природата, от която е произлязъл, имат “обучителен” характер. 

Автор: Константин Байрактаров (Мастър Го)

Свири Орфю и ми пее – дур се небо залюлело.

Родопски напев

Обикновено за начало на философията в Европа се посочва творчеството на Талес Милетски, който поставя началото на натурфилософията, с което окончателно се извършва прехода от мита към логоса. Към предфилософския етап се отнасят Омир и Хезиод. Това общоприето схващане обаче търпи преразглеждане, нужно е да се ревизира, защото то трябва да се съчетае непротиворечиво с другото вече доказано схващане за огнището и люлката на европейската цивилизация, чиито дълбоки исторически корени са в древните тракийски земи – родината на Орфей и орфизма. Има много противоречиви сведения за Орфей, но, макар според някои автори като Платон, той да не е бил реална историческа личност, сведенията са достатъчни да се твърди противното.

Автор: Константин Байрактаров (Мастър Го)

С името на Аристотел се свързват три съчинения по етика: “Никомахова етика”, “Евдемова етика” и “Голяма етика”. Въпросът за авторството им все още е дискусионен. По отношение на “Никомаховата етика” днес се признава напълно авторството на Аристотел. Относно “Евдемовата етика” мненията се разминават; едни изследователи считат, че тя е произведение на ученика на Аристотел - Евдем Родоски, други обаче считат, че той се явява редактор на ръкописа на своя учител. Съдейки по съдържанието на “Голямата етика” авторът й е ученик на Аристотел, името на който е останало неизвестно.  Изследователите (В.Йегер) предполагат, че “Никомаховата етика”, наред с някои части на “Метафизика” и “Политика” са били написани от Аристотел в последния период на живота му, т.е. между 336-та до 322 г. пр.н.е. В този период той подлага на критика учението за идеите на Платон и развива учението си за формата и материята (хилеморфизма), изложено в ранните части на “Метафизика”, а също така развива идеята за единството на душата и тялото.
Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature