Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

vezhlivosti.jpg

Спазването на тези правила показва едно по-висше владеене на езика, по-висока степен на култура, на образование, на стил и класа дори. Не се опасявайте, че ще бъдете асоциални или ще ви липсват контакти, ако говорите и пишете по този начин и спазвате тези правила. 

Според мен не са ви нужни контакти и общуване, което не ви обогатява и стимулира да учите и да знаете нови неща, но ви принизява до нива под вашите. И защо вместо тези по-ниски нива да се стремят да се доближат до вас, вие трябва да слизате по-надолу? 

В контекста на казаното от Джордж Клуни: "Обграждайте се само с хора, които ще ви водят нагоре. Просто животът вече е пълен с такива, които искат да ви дърпат надолу." 

Да ползваш формата за обръщение във второ лице единствено число (ти) като обръщение към хора, които не познаваш, като обръщение към дами, които не само че не познаваш, НО и НЕ СА ТИ РАЗРЕШИЛИ ДА СЕ ОБРЪЩАШ КЪМ ТЯХ ПО ТОЗИ НАЧИН. Не е признак за бърза и лесна социализация, за добра кондиция и адекватност на общуване. 

Характеризира ниска култура, лошо възпитание и самовъзпитание, непознаване на граматиката и естетиката на българския език. Характеризира ниско ниво на класова и социална принадлежност. 

Ние не сме „равни братя и сестри, другари и другарки“. 

Тези постулати дойдоха заедно с „комунизъма“ унищожавайки класите и класовото разделение на аристокрация, буржоазия, индустриалци (предприемачи), работническа класа, селски съсловия и малцинства от етнически групи. И си отидоха и трябва да си отидат, ако ли не са заедно с този неадекватен строй.

ЮлиЯна Шапкарова

За учтивостта като задължителна характеристика на интелигентното поведение вероятно могат да се изпишат килограми виртуално мастило. Понеже не разполагам с голямо количество от този артикул, аз ще се огранича с граматичните форми, в които “обличаме” своето уважително отношение към събеседниците си. 

И за да не се откажете веднага след това многословно начало, бързам да ви съобщя нещо радостно: тук правописните, а и правоговорните правила са малко на брой и сравнително лесни за прилагане. Ех, защо не бяха всички такива!

Нали няма смисъл да ви казвам, че за изразяване на учтивост в българския език се използват формите на личното местоимение за 

2 л. мн.ч. – вие, вас, ви, 

и притежателните местоимения за същото лице и число – ваш, ваша, ваше, ваши, ви. 

Пиша го само за да е пълна и прегледна публикацията. Разбира се, с личното местоимение върви и глаголната форма за същото лице и число, например: вие мислите, вие предлагате. Тук няма какво да се сбърка.

Грешките започват, когато се намесят прилагателните имена и най-вече причастията. И тъй, да подредим нещата. Ще започна с по-редките случаи, които всъщност са проблемните.

1. Когато формата за учтивост се употребява заедно с минало деятелно причастие, то винаги приема формата за множествено число:

Вие сте изказали мнението, че...

(А не: Вие сте изказал мнението, че... или: Вие сте изказала мнението, че...)

Вие бяхте пожелали да...

(А не: Вие бяхте пожелал да... или: Вие бяхте пожелала да...)

Едно важно пояснение. Миналите деятелни причастия много лесно се разпознават по това, че са образувани от глаголи (по-точно е да се каже, че са глаголни форми) и завършват на 

-л в м.р. ед.ч.: писал, чел, видял, говорил/говорел.

С други думи, когато употребявате подобни форми за учтивост, те трябва да завършват на -ли, както е в по-горните примери.

2. Всички останали причастия и всички прилагателни имена се употребяват в мъжки или женски род единствено число, при което, естествено, се съобразяваме с пола на нашия събеседник:

Вие сте толкова отзивчива!/Вие сте толкова отзивчив!

Вие ще бъдете представена./Вие ще бъдете представен.

В последно време в официалната устна реч все повече зачестяват случаите, в които не се спазва първото правило. 

В националния ефир се носят неправилни изрази от типа: Не сте ли мислил по въпроса? Може би сте чула новината. 

Вероятно коректните варианти се възприемат, малко или много, като изкуствени или пък причастията на -л се подвеждат под знаменателя на второто правило и затова се стига до грешки.

Във всеки случай разграничение трябва да се прави.

Сега по въпроса за големината на буквите. Вариантите са два: малки и главни. А вариациите са при местоименията. Когато пишем официален документ, бил той молба, писмо до някоя институция, покана за важно събитие, е редно да употребяваме главни букви:

Уведомяваме Ви, че Вашата молба бе разгледана на заседание...

Уважаеми г-н Ковачев, имаме удоволствието да Ви поканим...

В практиката обаче, най-вече в публицистични и рекламни материали, формите на местоимението за 2 л. мн.ч. също се срещат написани с главни букви:

Вие разбирате и Вас ви разбират хора по целия свят. Увеличавате Вашия бизнес потенциал. (Примерът е автентичен, и да исках, нямаше да мога да го съчиня толкова добре. Друг е въпросът, че вместо Вашия трябва да е своя. .

Чрез нашето списание Вие ще имате възможността да се докоснете до най-красивите кътчета на света.

Сякаш хората се страхуват, че ако напишат учтивите форми с малки букви, те няма да прозвучат достатъчно уважително. Според мен такава опасност няма и престараване не е нужно. Поне правописната норма не го изисква. Ако трябва да бъда честна обаче, не го и забранява изрично. 

Ясно е формулирано само правилото за начина на изписване в официални документи, а в кратка забележка е посочено, че то не важи за художествената литература. 

Авторите на “Нов правописен речник на българския език” (София, 2002) можеха да бъдат по-изчерпателни и да узаконят положението и в другите стилове. А така коректорите кършат ръце и впрягат целия си мисловен потенциал в тълкуване на закона. 

Лично аз съм на мнение, че учтивите форми трябва да се изписват с главни букви само в официални документи. Във всички останали случаи това ми се струва неуместно.

Когато учих немски, ми се стори много странен фактът, че учтивостта в този език се изразява с формите за 3 л. мн.ч. (Könnten Sie bitte mir helfen?). 

В английския пък липсват специални граматични форми с подобна функция. 

В руския и френския език положението е както в българския. 

И тъй като не се съмнявам, че сред четящите тези редове има владеещи други езици (не че аз владея изброените, се надявам да разбера как стои в тях въпросът с учтивите форми.

 

https://bglog.net/Obrazovanie/5099

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature