Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   
Близнаците (мараса), живи и мъртви, са надарени със свръхестествена сила, която ги превръща в необикновени същества. В пантеона вуду им е отредено почетно място, редом с великите мистерии. Някои твърдят дори, че мараса са по-велики от лоа. В началото на всяка церемония ги призовават и поздравяват веднага след Легба, в някои области в Леоган напремир те дори имат предимство пред това божество. Всяко семейство, което има близнаци било сега, било в генеалогичното си дърво е длъжно да им поднася дарове и жертвоприношения. Случва семейство поразено от поредица от нещастия, да чуе от устата на хунган, че е наказано, задето е занемарило мараса, с които е било в далечно радство „по времето на Гвинея”. За мараса се смята и дете, родено със сраснати пръсти, признак по който познават, че е „изяло” братчето си в майчината утроба. Починалите близнаците се обожествяват, а техните духове са особено опасни, защото имат славата, както и живите близнаци, на избухливи, свирепи и крайно докачливи.

Има връзка между мараса и дъжда. Те го предизвикват и ако успеят да го умилостивят с дарове могат дори да ускорят валежите. Близнаците се представят с иконата на Кузма и Дамян – близнаците мъченици. Свети Никола се смята за техен баща, а света Клара – за тяхна майка. За да си спечелиш благодеяние от мараса, трябва да се помолиш на свети Никола с лице обърнато на изток. Сред различните категории мараса някои се радват на особено висок престиж заради тясната им връзка с духовете петро, които им придават известна злосторна сила. Това са мараса-гора. Техният култ е различен от този на останалите мараса, предназначената за тях храна се носи в гората и се оставя по клоните на дърво. Към този списък трябва да прибавим и белите мараса и мараса-жиро – близнаци, починали некръстени. На мараса рядко се приписват обладавания.

Детето родено веднага след блезнаци, се нарича досу, ако е момче и доса, ако е момиче. То поема в себе си силата и на двете и притежава власт по-голяма от тяхната. „Досу е по-силен от мараса, по-силен от лоа”. Затова към него се отнасят с най-голямо уважение и поднасят дарове първо на него, а после на близнаците. За разлика от него на дете родено преди близнаците и наричано шукет или след досу, почти не обръщат внимание. Казвт все пак, че е „повлякло подире си близнаците” (досу деван рале мараса деван). Присъствието на близнаци в семейството налага на неговите членове непрекъсната грижа за тях и огромно внимание. На близнака не му трябва много, за да се обърне срущу родителите си и както му е навик, да ги „удари” в стомаха, тоест да им причини сериозни чревни заболявания.

Близнаците приемат да бъдат наказани за грешка, която наистина са извършили, но си отмъщават жестоко, ако решат, че са пострадали несправедливо. Отношението към близнаците трябва да е абсолютно еднакво, за да не се събуди ревност между тях. Дрехите им трябва да са еднакви, порциите храна – еднакви, похвалите към единия и другия – еднакви. Сестрите близначки трябва да бъдат, ако е възможно омъжени едновременно. Когато се омъжва жена с брат близнак, тя и съпругът и го отрупват с подаръци, за да стопят горчивината, която той може да е стаил в сърцето си. Дори смъртта не прекъсва връзката между близнаците. Останалият жив ще отделя за отишлия си символична част от всичко, което яде или получава като подарък. Могъществото на мараса не е само негативно.

Да, тяхната злопаметност е особено опасна, но кагато са щастливи и доволни, те използват за добро силата, която притежават. Често ги молят да се намесят в полза на болни, при тежки случаи хората могат да се обърнат към мараса-предци, които било на сън или чрез медиум, предписват подходящи лекове. Веднъж в годината на Богоявление, на Страстната събота или на Коледа, семейството в което има мараса – живи или умрели е длъжно да им сложи трапеза-мараса. Това жертвоприношение е от обичайните, затова ще изтъкнем тук само очебийните му олики. Когато що-годе известен хумфо отдава почит на всички почитани в него мараса, броят на ястията може да достигне педесетина. Принася се в жертва козел с кафява козина и кокошки – „пъстушки”. Раздаването на приношението е поверено на мамбо и трябва да е абсолютно справедливо, за да не се събуди ревност у толкова докачливите мъничета.

Табутата на всяка категория близнаци се спазват педантично. Те са от най-различен характер: някои близнаци не ядат едикакви си гозби, други искат яденето да е сложено на бананов лис или рогозка. Те не понасят вида на ножове, вилици или лъжици. Всяко нарушаване на забраната може да ги обиди, а в детското си лекомислие те си отмъщават с жестокост често несъответстваща на грешката. Зеленчуците са им забранени, за да не намалят могъществото им. Приношенията от храна се заравят в три дупки, изкопани близо до светилището или до дома на семейството, ако празненството е там. Ако трапезата е била приготвена за живи близнаци, те започват да ядат първи и след като се заситят, предлагат останалото на гостите. Всички ги поздравяват и непрекъснато ги питат дали са доволни.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature