Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   
Лоа петро дължат популярността си на това, че са магьосници със свръхестествени възможности и могат както да лекуват, така и да урочасват. Когато лечение започнало под покровителството на рада не дава очаквания резултат, хунган може да посъветва пациента да прибегне към петро и да се подчини на ритуали, които макар да са ужасни могат да го излекуват напълно. Който се довери на петро, се чувства защитен от магии. Обаче цената, която искат за своята благосклонност е висока, всяко вземане-даване с тях е рисковано. Тежко и горко на този, който не може да изплати дълга си към петро или се опитва да се измъкне. В семейството на петро наред с готови да помогнат и напълно благопристойни лоа, има и много човекоядци „дяб”. Лоа петро, които носят имена на рада, последвани от прякор (Дамбала-флангбо, Огу-янсан, Езили-мапянг и т.н.) са до едни с лоша репутация. Що се отнася до онези, които получават епитета червенооки (же-руж), те са без изключение злосторни и човекоядци.

С една дума, ако е погрешно да се каже, че всички лоа петро са лоши, вярно си остава, че лоа внушаващи най – силен страх са причислени към тази група. Доверието, което внушават лоа рада и официалния характер на техния култ, са им осигурили първенство в големите церемонии и по-специално в тези, на които става издигането в степен. Някои лоа заемащи междинно положение между категориите рада и петро, се отнасят според случая, ту към едната, ту към другата група. Така Семби принадлежи по природа към рада, но им се служи и според ритуала петро, когато занемарени от своите служители и от глад, те вече са склонни да проявят жестокост. И така имаме Легба-атибон, Легба-си, Легба-се, Легба-зенхан, Легба-синянгнон, Легба-катаруло и т.н. Азака-вуду, Азака-меде, Азака-си и т.н. Езили-уедо, Езили-доба и т.н. в повечето случаи това размножаване на божества чрез деление няма от религиозна гледна точка, голямо значение.

Това са просто изброявания на имена при заклинания, фрагменти от африкански ритуални текстове, които се използват като прозвища на божеството. Характерът на връзката между божествата с еднакво име, но различен прякор създават проблеми само когато сродни божества проявяват тенденция да придобият определена индивидуалност. Може да се случи Огу-бадагри и Огу-желязо да се появят едновременно в един и същи ритуал, което би означавало че не са форми или аспекти на едно и също божество, а различни лоа от едно семейство. Хунган Абрахам, с когото съм обсъждал въпроса, твръдеше, че лоа с еднакво фамилно име, притежават различна по сила свръхестествена власт. Така Наго-ики, Наго-ойо, Наго-болиша, въпреки че нямат свои собствен облик, са с различен брой „точки” (степен на мистична сила).

Повечето хунган и мамбо не си правят труда да се занимават с теологични спекулации. Когато прякорът и епитетът са на креолски и следователно разбираеми за вярващите, те приписват на лоа неоспорима индивидуалност, която обладаните от тях изразяват чрез жестове или пози. Така Геде-паяк, имитира движенията на паяк, Геде-ти-уауа плаче като малко дете. Обладаванията от Легба-атибон не са същите като тези на Легба-аварада. Първия върви опрян на патерица, вторият сломен от възраст и болест, остава проснат върху рогозка и докосва вярващите в него със свити юмруци. Езили-бик реве, нещо учудващо за лоа, който е най-грациозното и най-кокетно хаитянско божество. Към някои особено важни лоа се присъединяват други с по-нисък ранг, които вървят заедно с тях. Може да се случи по време на обладаване, предизвикано от велик лоа, в същото време да се появят и някои членове на свитата му.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature