Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Кенет Медоуз

Руните са процес,чрез който могат да се пренасят основните потенциални сили на Природата. Затова руническите шамани възприемали руническите знаци като съсъди-носители и приносители на потенциалните сили. Познанието за руните и руническите мотиви им давало достъп до невидими реалности и до различни нива на съществуване. Потенциалната сила може да се определи като мощ или сила,която има способността да се прояви,но все още не действа. С други думи това е способност да се изпълни присъщото й предназначение,но тази способност трябва да бъде освободена,преди да може да се задейства. Руническата пръчка е енергиен модел,който е присъщ едновременно на Природата и на нас,хората. Всяка пръчка носи потенциално качество или жизненост,които веднъж освободени,действат разумно за променяне на материалния свят. Затова руните са свързани с божествата,защото действат богоподобно или чудотворно. Руническата пръчка следователно може да се възприема като подпис на потенциалната сила,която съдържа. 

Руната олицетворява мощта,скрита в пустотата,пространството между космическия огън и космическия лед. Това пространство не е празно,а е изпълнено с Божествена сила. Символизира енергията,която се освобождава при сливането в резултат на привличането между космическия огън и космическия лед. Ър е възможност,която стои в началото на нещата. Тя съдържа в себе си потенциала за това,което може да бъде проявено. Следователно ЪР символизира мощта,която дава възможност нещо да произлезе от нищото чрез движението. Въпреки,че ЪР се свързва със сила и устойчивост,тя не е символ на могъщество. Силата на ЪР прави възможно да се появи формата,но самата тя няма форма. Тя е онази жизнена сила,която властва в природата преди да изникне ново растение с пъпки и листа. ЪР показва,че всяко проявено нещо може да се възприеме по три начина: физически,умствено и духовно и само тогава може да се обхване в неговата цялост.

Търс е разрушителят на силите на хаоса,враждебни на космическия ред,който пази космоса от връщане към хаоса. Силата й може да бъде и разрушителна – тя помита съществуващото,за да може на негово място да се появи нещо ново – има и предпазен характер и е защитница на закона и реда. Силата на ТЪРС прави възможно новото начало. Тя разчиства пътя и създава ред там където е съществувало безредие. Формата й напомня брадва,която отсича ненужното. ТЪРС ви защитава от вредни влияния.разрушителната й сила е насочена към всичко,което е враждебно на порядъка и е заплаха за делничното съществуване. Руната има възможност и да поставя на изпитание,за да се преодолее страха. Тя отбелязва границата между обикновената и необикновената реалност и охранява вратата към която трябва да се приближаваме с умение и знание.

Руната въплъщава силата на мисълта и вдъхновението и действа на най-дълбоките нива на съзнанието,отвътре на вън тя отваря  подсъзнателното,за да даде възможност на Духа да се прояви. Силата й освобождава блокираната енергия,така се отварят канали за себеизява и творческата сила на Духа може да се прояви. ЕЙС е израз на способността на Великия Дух да бъде едновременно вътре и извън творението. Символизира мислите на Великия Дух изразени в осезателна форма и надарени със знание. ЕЙС е проявена енергия – възможност за общуване. Слушайте вятъра и ще чуете ЕЙС. Тя отключва вроденото познание,което не е добито чрез учене,а просто го е имало. ЕЙС е руната на осъзнаването и на силата на ума.

Тя е силата,която насочва 4 елемента,дава възможност на материята да се прояви и да бъде завършена първата фаза на сътворението. РАЙД е движението и посоката,без които човек няма да знае къде се намира. Тя е силата,която създава движение,поражда действие и управлява цикличното и спираловидно развитие. РАЙД посочва пътя към просветление и личностно осъществяване. Тя символизира и повтарящите се движения създаващи ритуал,а това е начин да се отправят внушения към вътрешния АЗ. РАЙД притежава сила,която не само създава движение,но и довежда до успешно действие. Ето защо за нея се казва,че е “руната на правилния резултат”.

Едно от най-мощните свойства на РАЙД е способността да съхранява енергията под строг контрол и с определено намерение чрез хармонизирано и разумно управление. Това е руната на равновесието. Думата РАЙД означава съветвам или поучавам,така тя се отнася до взимането на правилни решения и смелостта да бъдат прокарани до край. РАЙД се свързва с пътуването на Душата. Това е руната на вашето вътрешно търсене на смисъл,цел и духовно осъществяване,което ви ръководи при търсенето на отговори на някои от най-трудните загадки и придава смисъл на собственото ви съществуване. РАЙД е също и защитна руна,която носи безопасност във всяка плоскост на съществуването.

Мощ – уреденото движение,подобно на преминаването на Слънцето.

Ключове качества – измерване,контрол и насочване,равновесие и ритъм,циклично развитие,претеглено мнение.

Практически ползи – тъй като това е руната,която променя гледната точка,тя помага,когато имате нужда да намерите посоката и да видите нещата в общ план.

Предизвикателство – контролирайте собствения си живот така,че да управлявате неговото направление.

РАЙД ви помага: 1. Да разширите съзнанието си. 2. Да получите достъп до скрито познание. 3. Да достигнете до хармония с природните и лични ритми. 4. Да придобиете ясно мнение. 5. Да подобрите чувството си за време. 6. При пътуване да се защитите от беди

Гадателско значение:контрол,посока,движение,равновесие,координация,свързване отново,път,решение.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature