Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

duhove_lechiteli.jpg

 Ноември - Месец на културното наследство на американските индианци

Посвещава се на индианската култура и на конкурса: „Чуй приказката на Земята"

 Шаманът Черен Орел отдавна си беше легнал и спеше дълбоко, когато войнът Голям Бял Тигър нахълта във вигвама, спъна се в малката дървена масичка и се просна с цялата си тежест от 120 килограма върху нея.

Успя да се изправи криво – ляво и тътрейки се на четири крака заопипва в тъмнината. Търсеше шкафа с билковите тинктури и мазила на шамана.

Те съдържаха малки количества спирт извлечен от накиснати и ферментирали по специален начин растения, примесени със стрити на прах кости и костен мозък от различни животни.

 - В голям бял боклук се превръна ти Осойос, отдавна вече не носиш в себе си Силата на Големия Бял Тигър.

Осойос* бе обикновеното име на война. Неговата майка красивата Хакума Бялата Мечка бе излязла край едноименното езеро, за да лови риба, когато водите и изтекоха и тя започна да ражда.

- Алкохолът в тези шишета ще те убие, приятелю, на твое място не бих рискувал. Шамана се обърна в кревата си към стената и се приготви отново да се пренесе в селенията на съня.

Осойос напипа някакво шише и с треперещи ръце махна дървената запушалка. Тъкмо да отпие от течността, когато отново чу дълбокия глас на Черния Орел:

- Това е оцет, глупако! – Явно тази нощ няма да се спи! – Шамана се измъкна сумтейки и ругаейки от постелята си. Той винаги много държеше на спокойния си, необезпокояван от никого сън. Беше сприхав човек и никой не смееше да нарушава спокойствието му.

- Хайде, Осойос, вкиснат оцет, ставай от пода! Тежкия крак на шамана се стовари в ребрата на война с ритник, от който една от костите на мъжа изпука.

– Ще знаеш друг път да не смущаваш почивката ми, особено по такъв повод, заради който нахлу в дома ми!

Големият Бял Тигър беше все още силен човек, той не издаде нито един звук, само сподавена кашлица, предвестник на повръщане издаде болката от счупената кост.

- Марш навън, отрепко! Няма да ми цапаш жилището с помията си! – Черният Орел хвана война за дългата, разбъркана, мръсна и сплъстена коса и го повлече към входа на вигвама.

- Не ми говори така! И пусни косата ми! – Осойос почувствал унижението се разгневи.

Никой не влачеше индиански войн за косата, дори и враговете от другите племена не го правехе, в случай, че бяха взели пленници. Шамана извади острия си нож и с едно бързо движение отряза дългата коса на Осойос.

- Не ти трябва коса! Тя е символ, който ти мърсиш! Големият Бял Тигър се разтреперя от главата до петите, опита се да стане, но нямаше никаква сила, алкохола поглъщан години наред бе изсмукал силите от могъщото тяло на индианеца.

Унизен и с напълно поругано достойнство, Осойос се свлече в краката на шамана и заплака:

- Да ме беше скалпирал поне, за да умра с чест...

- Не скалпирам свои, момче! Само ги подстригвам, когато се пропиват! – Осойос не долови сподавената усмивка на Черния орел. – Хайде ставай! Отиваме горе в планината, все някак си ще се дотътриш до там.

На следващата вечер след дълъг и труден път през снежните планински склонове шамана и война стигнаха до „Пещерата на прилепите”.

В нея Черният орел провеждаше някои от своите лечителски церемонии. Той запали огъня и извади лулата си. Осойос отдавна бе напълно трезвен, но дискомфорта на абстинентния период не му даваше мира.

- Знаеш ли, Бял Тигър, във всяко растение, във всеки плод живее Дух помощник, добър дух, свещена Сила, която лекува и помага на хората.

Когато растението и неговите плодове биват обработени, така че от тях да се произведе алкохол, тази свещена Сила се променя, тя става свирепа, обсебваща, жестока и безмилостна. Превръща се в Злия демон на алкохола.

     Този могъщ, но зъл дух обсебва човека още с първата глътка, която той поема от шишето.

И това е причината, поради, която хората вършат страшни, ужасни неща под въздействието на пиячката. Те са обладани. Този дух е силен, много силен! Но той не ти дава истинска Сила, само те подмамва, лъже и използва.

     Знаеш, че когато погълнеш известно количество от алкохола ти се сдобиваш със самоувереност, мислиш, че можеш да надвиеш всеки, имаш приповдигнато настроение  и голяма смелост и кураж.

Но това са измамни усещания. Ти ги притежаваш само, когато пиеш алкохол. И ти трябват все по-големи количества, за да достигнеш отново до тази фалшива Сила.

   Това не е добра Сила, която е дадена от Дух помощник. Напротив, тя прогонва от теб Духа на Белия Тигър и се настанява на негово място. Зла Сила е това и не ти помага, макар и да създава усещане за обратното.

    Демон вилнее в теб и чрез теб. Той изсмуква Силата и могъществото на война и го превръща в жалко нищожество. Злият дух се храни с твоята Сила и го прави постоянно.

Това е причината, заради, която след пиене, на следващия ден човек се чувства като парцал. Този демон не се отказва, докато не изсмуче и последния остатък Сила и жизненост от тялото ти. Докато не те убие!

- Как мога да го прогоня, Черен Орел?

- С воля, момче, това е единствения начин! Злият дух на алкохола, лишен от алкохол, напуска тялото ти след около един месец.

Но това е само началото. След това той се връща, отново и отново, за да те изкушава пак да го пуснеш  в себе си. Готов ли си да започнеш дългата и тежка война с него?

- Готов съм, Черен Орел! – В очите на Белия Тигър се четеше решимост и непоколебимост. Шамана впи пронизващия си поглед в него и се усмихна. Лечението щеше да е успешно.

- Много от нашите силни и смели момчета си отидоха Осойос, заради Злия дух на алкохола**. Радвам се, че ти няма да си поредния погубен. Вземи пуши с моята лула, а аз ще приготвя прилепа, който ще ни помогне в лечението.

- Каква е ролята на прилепа, Черен Орел?

- Той ще пие от твоята отровена кръв. А после ще я отнесе в Долната Земя, при мъртвите.

Така символично ти ще умреш и ще се родиш за нов живот, когато прилепа се върне. Ще поостанем тук, така че, хайде, върви и донеси дърва, улови нещо за ядене и осигури водата за пиене.

Белият Тигър стана и се затътри към изхода на „Прилеповата пещера.” Черният Орел търпеливо го изчака да излезе.

След това хвърли някакви корени и семена в огъня, изрече тайнствено заклинание на неразбираем език и призова Духа на Прилепа – лечител***....

 

---------------------

Забележка: Журито на "Чуй приказката на Земята", чийто член и председател съм, по разбираеми причини няма право да участва в конкурса. Аз дълго се колебаех дали да приема поканата, като член на жури, тъй като това ме лишаваше от възможността да участвам в конкурса. Имах оформена идея за приказка и считах за важно да я споделя с читателите. Затова реших без да се обвързвам с участие, да напиша тази приказка. Тя е посветена на индианската култура, която намирам за най-тясно свързана със Земята и Природата и най-силно засегната от алкохолната зависимост.

 

29.03.2012г.

Юлияна Шапкарова

-----------------------

*Езерото Осойос е разположено в най-северната провинция на Британска Колумбия в Канада. Името му произлиза от индианското име „Осойос”. Намира се до едноименния канадски град. Езерото е изключително красива и интересна гледка, която си заслужава да се види през всички сезони в годината. През различните периоди, то е с различен цвят на повърхността на водата.

**Алкохол. 30% от хората в трудоспособна възраст се напиват редовно, предупреждава Световната здравна организация и обобщава: "При това държавите са абсолютно наясно с вредите от употреба на алкохол". Всяка година от алкохол умират 2,5 млн. души. В класафикацията на наркотиците Световната здравна организация поставя алкохола в графата на твръдите наркотици, заедно с хероина и кокаина. АЛКОХОЛА Е ТВЪРД НАРКОТИК!

***Духа на Прилепа-лечител е използван в смисъла на универсални, традиционни, свързани с природата и черпещи сила от нея методи за лечение. Този дух може да бъде и всякакво друго животно или птица. Както например Духа на Орела, който разговаряйки с шамана Черният Елен казва следното за алкохола:

„От изток на запад прииждат уашичу /лакотска дума за бял човек/ и заливат тази земя със своята лоша вода /алкохол/. И четирите начина на живот и четирите раси се сприятеляват с тази вода. Първото, което тя прави, е да изкриви мислите на човека. Накърнява чувствата му. После разрушава мозъчните клетки и уврежда органите и физическата му цялост. Отслабва духа. Покварява човешките взаимоотношения . Хората се нахвърлят един върху друг с огнестрелно оръжие и ножове. Някои се самоубиват. Домовете, семейните огнища се рушат. Съпрузите се развеждат. Хората умират по пътищата и оставят сираци. Мнозина свършат зад решетките. Само злоба и завист са вплетени в стоманените прътове на тези затворени врати. Но ще дойде време, когато ще премахна заплахата и повече няма да има решетки и прегради. Заради всичко това аз осъждам вкуса на лошата вода. Дори миризмата и не ми се нрави. Ти ще бъдеш мой приятел.” - Из книгата: "Черният Елен: Уроците на един шаман от племето лакота"

 

 

 

Коментари   

#4 RE: Злият дух на алкохола и Прилепа-лечителKamino 20-11-2014 13:27
Не е суеверие и не е "надъхване", това което изпитва вашата приятелка. :) Въпрос на вяра е. На голяма и силна вяра. Индианската духовност е много, много мощна, земна и реална. Тя работи безотказно за всеки, който работи за нея и я почита. Това е магията, вярата и религия на Майката Земя. А с такъв могъщ Съюзник няма как да си просто обикновен, религиозен човек.

Миряните, смирените раби божии са в християнската духовност, която аз също дълбоко почитам. Но в Индианската духовност няма "смирени раби" и овчедушие. Индианската религия създава войни и Шамании - Свещени мъже и жени. И едните и другите притежават СИЛА, т.нар. Индианска медицина.
+1 #3 Злият дух...Прилепът лечителTodorova 20-11-2014 12:44
Добре е,че поддържате инициативата за месец на индианистиката. Моя позната от един Дунавски град се бе надъхала с индианистика. Беше изчела много литература на тази тема. Инженер по професия, но страстта и към индианците - безпределна.Зае дно бяхме на посещение в прилепова пещера. Групата - голяма. По едно време инженерката се усамоти, позабави се и едва когато излязохме дойде при мен.
,,Погледни - казва - това е частица от прилепа . Едва успях, но е достатъчно за да ме споходи щастие, здраве и любов"
Много ме очуди това. Суеверие ли беше, или това момиче бе пренадъхано със Свещената сила, в която вярват индианците. На другата година то си замина за Дунава. Така и не разбрах донесе ли му щастие онова малко ,,перце" от прилеп, което скъта в портмонето си.
#2 RE: Злият дух на алкохола и Прилепа-лечителKamino 15-11-2014 16:06
Сетих се да добавя нещо и за никотиновата зависимост, защото тя често върви ръка за ръка с алкохолната.

В индианската култура тютюна се счита за свещено и лечебно растение. То се употребява рядко, при особени и специфични ритуали и към него винаги трябва да се отнасят с необходимата почит и уважение. Само, когато се спазят тези условия това растение отдава своите лечебни сили на нуждаещия се от тях. Тютюна разбира се също се разглежда като Велик Дух, част от голямото растително царство. Тютюна винаги и задължително се пуши само чрез лула и то специално изработена и украсена от собственика си.

Брането и използването на тютюневите растения за масова употреба под формата на пури, цигари и дори скъпи и не до там скъпи пакетирани тютюни се счита от индианските шамани за светотатство, граничещо с престъпление към това растение. По този начин един иначе добронамерен и лечителски дух бива превръщан в демон, който убива. Глобалната "епидемия" от тютюнопушене всяка година води до смъртта на около 6 млн. жители на планетата, както и на около 600 хил. души, които не са пушачи, но са потърпевши от вредното вторично въздействие на цигарения дим.

Още по темата за никотиновата зависимост...

http://www.sexnature.org/domashen-lekar/dihatelna-sistema/narkotichna-nikotinova-zavisimost.html
#1 RE: Злият дух на алкохола и Прилепа-лечителKamino 15-01-2013 18:47
Един епизод разделен в две части от любимия ми сериал за индианци и по-конкретно за индианците-шайе ни, свързан с пораженията от алкохола и взаимоотношения та между бели и червенокожи по онова време.

http://vbox7.com/play:46d5159e25

http://vbox7.com/play:1d7768b2e8

Серийте, както знаете не са сюжетно (а само тематично) свързани помежду си, така че ще разберете смисъла и без да сте гледали други епизоди от 3-ти сезон на "Доктор Куин Лечителката"

Изчакайте малко и "засичането", което се получава в началото на филма ще се махне. Можете да включите и на цял екран с бутоните под прозореца, в който се отваря.
Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature