Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

 urocite_po_liderstvo.jpg

 Ноември - Месец на културното наследство на американските индианц

Ако приемем по дефиниция, че лидерът е човек, който оказва влияние върху действията и нагласите на другите, логичния въпрос: е как ? Единственият  очевиден отговор е: с личен пример.

Да познаваш откровено себе си, да познаваш приятелите си или онези, които се борят и работят заедно с теб, и да познаваш врага си, са все белези за интелекта на всеки лидер.

Познанието и опитът са в ума на лидера, но характерът идва от сърцето. С личен пример можем да водим само когато се уповаваме на сърцето си. 

Трябва да поставим един въпрос пред всички, които се смятат за лидери: как влияете на действията и нагласите на другите? Лакота отпреди резерватите превърнали очакванията си в прост, елегантен набор от критерии.

Лудият Кон поел отговорността да следва тази насока, както много други велики мъже преди него.

Днешните лидери във всички сфери биха постъпили добре, ако внимателно обмислят задълженията и отговорностите, очаквани от един Носител на ризата*

За да носиш ризата,  трябва да стоиш над всички останали. Да помагаш на другите, преди да мислиш за себе си. Да помагаш на вдовиците и на ония, които си нямат дрехи и храна, нито кой да се застъпи за тях. Не гледай никого отвисоко и не обръщай внимание на тези, които гледат на теб отвисоко, и не позволявай гневът да направлява умът и сърцето ти. Бъди щедър, бъди мъдър и показвай твърд дух, за да могат хората да следва онова, което правиш, и онова, което говориш. Преди всичко бъди смел и пръв нападай врага, защото е по-добре да паднеш, като гол войн, отколкото да бъдеш добре облечен с мекушаво сърце. 

В лидера [вожда] Лудия Кон изпъкват четири фактора, в които се крие мощната връзка между миналото и настоящето. Тези фактори или философски принципи са основата за неговия успех, като лидер:

 

Познай себе си

Познай приятелите си

Познай врага си

Давай пример

Оставайки верен на четирите си принципа, Лудия Кон станал велик водач на своето време и образец на лидер за бъдещите поколения.

В простотата има яснота и сила. 

Из: „Великолепната четворка. Уроците по лидерство на Лудия Кон” – Джузеф Маршал III

------------

*Носител на ризата - става дума за индианската бойна риза, която има сакрално значение и е специален символ, като част от атрибутите на всеки индиански войн. В този смисъл бойната риза на вожда и нейното носене има още по-голяма тежест и значение, както за притежателя си, така и за племето, чийто вожд е той. Така също и за останалите племена били те приятелски или вражески. Индианската бойна риза може да се отъждестви по сила и значение с пагоните и униформите в армия и полиция. - Бележка на редактора: - Юлияна Шапкарова

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature