Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

reciprochnost v PR.jpg

Постоянните и динамични промени са един от най-характерните белези на новия век. А и всяко развитие и всеки успех е следствие от някаква промяна. Тя може да дойде отвсякъде: променят се технологии, идват поколения с различни ориентации, ценностите в обществото се сменят и т.н.

Затова  непрекъснатото  развитие, адаптацията към новите обществени изисквания, стремежа към  съвършенство са предпоставки за устойчиво развитие на всяка организация.

В тези условия нараства ролята на публичната комуникация или както още тя се нарича - public relations (PR) . Днес тя се определя като социална технология, която е ориентирана към постигане на взаимодействие между една организация и нейните публики.

PR представя организационната политика чрез система от  целенасочени подходи, средства и техники, за да я направи не просто разбираема, а да мотивира публиката да вземе участие в нейното осъществяване.

Ключовото понятие е реципрочност

PR е технология насочена към най-пълно  изразяване на мисията на организацията - коя е тя, за какво съществува, какви социални потребности удовлетворява, как разбира своята обществена отговорност и т.н.

Същевременно чрез PR публиката заявява своите желания и изисквания към организацията и с тях тя е длъжна да се съобразява. На тази основа се постига отговорно и взаимно полезно сътрудничество между организация и публика, без което е невъзможно удовлетворяването на потребностите им. Смисълът на PR  е установяване на устойчив диалог, спечелване на публиките за организационната политика и въвличането им в нейната реализация.

Онова, от което се нуждае всяка организация и без което е немислима реализацията на политиката й днес се нарича “публичност”. Без професионално да е организирано и да е управлявано присъствието й в общественото пространство, е невъзможно да се постигне най-важното - нейните публики да я идентифицират, разберат и да и се доверят.

Отделни изследователи и комуникатори по света все още продължават да интерпретират PR като съставна част на рекламата и като дейност, която е без особено значение за крайните резултати, достигани от организациите. Наистина, между двете технологии има някои общи неща.

Изходна точка и при рекламата, и при PR, например, са конкретните потребности на публиките

Ако те не се познават добре и рекламата, и PR няма да постигнат целите си. Двете технологии активно работят с медиите. PR и рекламата са комуникативни дейности, ориентирани към обща цел - увеличаване печалбите на конкретна организация.

Приликите обаче, не могат да елиминират много дълбоките различия между двете технологии. В сравнение с рекламата PR има огромни преимущества, които  дават основание да твърдим, че това е технологията, която ще има ключово значение за просперитета на всяка организация през ХХІ век.

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature