Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

mnenie.jpg

С какво е силно общественото мнение? Преди всичко със своята обвързаност с личните интереси на хората, събитията, думите и всички други стимули влияят на мнението дотолкова, доколкото е очевидна тяхната връзка с тези интереси.

Но то придобива сила и от страха на хората от социална изолация. В днешния свят властва, подхранван непрекъснато и от масовата култура, конформизмът. Всеки изпитва потребност да е приеман и поведението му да е одобрявано от социалната общност, към която принадлежи или в която се стреми да влезе. В своите социални прояви човек или ще постъпва по възприетите обичаи, ще следва модели на възприятия и оценки като преобладаващата част от другите, или ще плаща висока цена за нестандартността си.

Общественото мнение се появява тогава, когато са налице определени предпоставки. Трябва да е възникнал проблем, който да вълнува публиките и  те да настояват за неговото разрешаване. Ако са възбудени техни жизнено важни интереси, то отношението им към този проблем ще е особено релефно очертано. 

Интересите са, които насочват хората към едни или други социални факти, стимулират тяхното осмисляне и пораждат и индивидуалните им оценъчни съждения, и потребността те да бъдат споделени и обсъдени. Важно е да се отбележи и факта, че тези интереси възникват независимо от желанията на членовете на общността, т.е. те имат обективен характер.

Може да се каже, че процесът на формиране на общественото мнение е реално възможен само в наситено с богата и многопосочна информация, социално поле. Немислимо е да се появи vox populi при отсъствието на богата, разнообразна информация - всяка едностранчивост изключва неговото възникване, защото не дава храна за сблъсъка на различни гледни точки. Неговата природа има подчертано информационен характер и затова технологията, която има директно отношение към процесите на неговото изучаване и формиране е PR.

Днес основен източник за информиране на публиките, са средствата за масова комуникация. Самите те, обаче, получават необходимите им актуални познания за света най-вече чрез PR . Изследвания в развитите страни показват, че с всяка измината година расте ролята на PR като първоизточник на съобщения за печата, радиото и телевизията.

Днес над 84 на сто от информацията, всекидневно потребявана от журналистите в развитите страни идва от PR-отдели на различни държавни институти и частни организации и от специализирани PR-агенции, около 12 на сто - от пресконференции (впрочем също организирани от PR!) и само около 4 на сто е плод на самостоятелни журналистически разследвания.

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature