Редактор-фрийлансър  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова редактор-фрийлансър

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

publik_relacion.jpg

PR осъществява нещо невъзможно за рекламата: превръща организацията от затворена в отворена система, която гъвкаво се приспособява към динамично развиващата се околна среда.

Това е от изключително значение за успеха й - основен природен закон е, че всяка затворена система ражда и задълбочава хаоса, тя не може да се приспособи и загива.

Необходимостта от  медийна политика се обуславя от  нарастващата роля и значението на медиите в живота на съвременното общество. Днес не е възможно да си представим света вън от медиите . Вече има публики, за които онова, което не е показано по телевизията, е нереално.

Затова и статуса на една или друга организация се определя във все по-голяма степен и от вниманието, демонстрирано към нея от медиите. Сама, без тяхното посредничество, тя може да достигне до ограничен брой публики. Но ако ангажира печата, радиото, телевизията тя стига до милиони хора.

Медиите имат  редица съществени характеристики:

• те създават комуникативна реалност, в която са “потопени” почти денонощно хората. Реално  публиката общува средно три часа на ден с печата, радиото и телевизията - повече от всяка друга дейност, с изключение на работата и съня;

• те достигат до десетки и стотици хиляди хора едновременно или с незначителни различия във времето;

• техните съобщения са универсални, дълбоко демократични - публиката им е различна по пол, възраст, социален слой, религия, образование, географско разположение, етнос и пр.;

• медиите са в състояние така да организират своите послания, че да улесняват  публиката в нейната ориентация в потока от  информация - нещо много важно в условията на  драматично нарастване на информационното свръхпредлагане;

• медиите фокусират внимание върху някои събития или идеи повече, отколкото върху други и по този начин им придават особена значимост; те тиражират модели на поведение, предават социален опит между поколенията, подпомагат ориентацията и адаптацията на публиката към промените в околната среда и т.н .

За да е достатъчно често в публичното пространство, което е предпоставка за известност и привличане на нови публики, организацията следва да заема контролирано предизвикателна позиция спрямо медиите.

PR решава този проблем: когато не достигат новини, те се създават,  за да привлекат вниманието на журналистите, а чрез тях и на публиката. А многообразието от информационни послания и аргументи, формира обществено мнение, което да подкрепя  организационната политика.

Следователно: професионално конструираната и реализирана от PR медийна политика позволява на организацията да укрепи своята конкурентноспособност и да придобие нова сила, благодарение на публичността.

Тя постига онова, без което днес е немислима реализацията в публичното пространство - оптимално идентифициране, създаване и поддържане на взаимноизгодно сътрудничество вътре в една организация, между организацията и нейните публики, между организацията и социалната среда като цяло.

С медиите много тясно кореспондира друг изключително важен за успеха на всяка организация феномен - общественото мнение. Всяка компания действа в определена социална среда и за да постига целите си, тя се нуждае от неговата подкрепа. Когато нейната политика получи  одобрението на общественото мнение, то тя се реализира успешно.

И обратното, когато е санкционирана от страна на общественото мнение, пред същата тази политика се появяват сериозни бариери, които са в състояние да провалят изпълнението й.  Оттук и потребността да се познава и да се влияе върху процеса на формиране на общественото мнение, за да се постига търсения успех.

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature