Редактор-фрийлансър  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова редактор-фрийлансър

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление и коректор

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

Еротичен магазин  

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

🇪🇺️ 

pravo_ES.jpg

Събирането, съхраняването и/или разпространението, в което влиза предлагането, купуването и продаването на лични данни, информация, за лица, обекти и субекти е престъпление, ако то не е съобразено и подчинено на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент.

Това престъпление подлежи на наказание, не само въз основа на българското законодателство. Но най-вече в рамките на Европейското законодателство и съответните законодателни институции в ЕС. 

Събирането и продажбата на лични данни представлява обработване на лични данни. Всяко обработване на лични данни трябва да се извършва в съответствие с националните разпоредби за изпълнение на Директива 95/46/EО* за защита на данните.

Съгласно член 6 от тази директива личните данни трябва да се обработват справедливо и законно, да се събират за конкретни, ясно формулирани и законни цели и да не бъдат допълнително обработени по начин, който е несъвместим с тези цели.

Данните трябва да бъдат адекватни, релевантни и да не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират и/или обработват допълнително, както и да не се съхраняват за срок, по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са събрани или обработени допълнително. 

  Член 7 на Директива 95/46/ЕО определя редица критерии за законосъобразността на обработването на лични данни, сред които са: 

съответното физическо лице е дало недвусмислено своето съгласие за това, обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от администратора, и е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес.

 

----
*Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature