Психологическа консултация  

Юлияна Шапкарова  
консултант-терапевт

Shapkarova.jpg

Психологическа консултация и помощ при: 

- Емоционални
- Семейни
- Професионални проблеми
- Мотивация
- Подкрепа
- Себепознание
- Творчество

- Възползвайте се от удобната онлайн консултация

Запишете си час днес! 

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Google+

Основни черти на добрия консултант

Профилактика и терапия

Мотивация и нейното място в успешната терапия

   

LIME  

   

Family_Business.jpg

Семейният бизнес е най-старата и разпространена форма на бизнес в света. Този уникален по същността си начин за  осъществяване на бизнес дейност се отличава поради своята приемственост, съвместяването на бизнес и семейни отношения,  бизнес стойността, семейната култура, процеса на бързо вземане на  решения, гъвкавостта и унаследяването.

Повече от 60% от бизнеса, който се развива по света, е притежаван от семейства. В Европа семейният бизнес дава работа на над 5 млн. души, оборотът е над 1 трлн. евро на година, показват данните на Европейската федерация за фамилен бизнес (GEEF). Фамилният бизнес дава 9% от брутния вътрешен продукт на ЕС, като тези данни са само за компаниите от GEEF.

Данните от проучване на Ernst & Young в Германия, Италия, Франция и Испания показва, че повече от 50% от всички компании са семейни. В скандинавските страни процентът е над 70.

Много е трудно да се говори за една специфична сфера, защото семейните бизнеси са навсякъде. Обикновено те започват като малки фирми и понякога израстват до мултинационални корпорации. Мнозинството обаче все още са малки и средни компании.

В Западна Европа и САЩ част от тях дори са на борсата. В Германия и Франция повече от 30% от компаниите, част от чиито акции са на фондовата борса, са все още притежавани от едно семейство.

Малка част от акциите на тези компании се търгуват на борсата, останалите са си притежание на техните основатели от дадено семейство.

Всъщност, има две направления – майката, бащата и децата решават дали ще развиват дадена компания и ще я продадат, или имат желание да я развиват и да я запазят вътре в  семейството.

Ако техният отговор е „да” на втория вариант, тогава те ще направят всичко, което им е по силите, за да запазят бизнеса в семейството – ще обучават децата още от малки и т.н. 

Според Европейската Комисия: „Фирма (предприятие, компания), независимо от големината й, е фамилна (семейна) когато е изпълнено поне едното от двете условия:

a) Мнозинството от дяловете, които дават право за вземане на решение, са притежание на физическото лице(а), създало фирмата и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или рода участва официално в управлението на фирмата.

b) Ако фирмата е листвана на борсата - физическото лице(а), създало фирмата и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, притежават заедно поне 25% от акциите, даващи право на глас и поне един представител на семейството или рода участва официално в управлението на фирмата.”

В Европа, според Х.М.Барозу, семейният бизнес е „партньор в изграждането на отворена и иновативна икономика на 21 век и има съществен принос за БНП и заетостта, като е налице дългосрочна визия за неговото развитие”, докато в България няма дефиниция и наблюдение, липсва отделна политика и отсъства специална подкрепа.

Семейният бизнес в Европа представлява традиционен начин на осъществяване на икономическа активност, като съществуват около 90 различни дефиниции за фамилните фирми, които включват 70-80% от предприятията и 40-50% от заетостта. Семейният бизнес в Европа се доминира от МСП и преди всичко от микро-предприятията (под 10 заети), като смейството е в центъра на  фирмата и на управлението й.

Фокусът е върху личното участие и ангажираност. Значението на семейния бизнес се състои в създаването на заетост, гъвкавост на пазара, ускоряването на местното и регионалното развитие, предприемачески дух и нова бизнес култура, осигуряването на развитието на гражданското общество. Семейният бизнес се възприема като основа на средната класа.

Целта на настоящето Ръководство е не да постави фокус върху темата за управлението на бизнеса, а да постави акцент върху това от какво решаващо значение е за семейните бизнеси да бъдат в състояние да се организират, и да се разработят насоки, които да подпомогнат семейния бизнес да съхрани целостта си в случай, че това е неговото водещо желание.

Този процес не е за хората със „слаби сърца“, но и едновременно подходът да не се предприема нищо, рано или късно – дали в настоящето или при следващото поколение, води до конфликти, които са дори много по-разрушителни. 

Ако семейството не е в състояние да изгради стабилна структура, която да позволява да се работи с и за отделните личности, нужди, очаквания, намерения, въжделения и гледни точки, които съществуват в рамките на семейството или фамилията, то тези бизнеси ще се изправят пред трудности и конфликти, които ще разделят семейството напълно.

Само ако семейството изградиструктури, създаде правила и рамки, посредством които отделните членове могат да работят заедно, само тогава то ще бъде в състояние да избегне често пренебрегваните високи разходи и деструктивни последици (физически, емоционални и финансови) на разделянето на бизнеса или още по-лошо – продажбата или цялостното прекратяване, с психологическите последици и  усещането за провал, което това оставя сред членовете на семейството.

Настоящето ръководството поставя Семейството в центъра на всички разсъждения, тъй като ние вярваме, че едно силно, обединено семейство ще успее в реализацията и поддържането на един силен бизнес.

Като такива, членовете на семейството е необходимо да разберат значението на техния принос и посветеност, дори и да не са собственици или да не работят в семейната фирма.

Този подход, организиран на база на съпричастността сред членовете на семейството, които искат да бъдат част от процеса, ще търси възможности за максимизиране на наличните умения, с които различните членове на семейството могат да допринесат, и именно в този процес бизнесът ще се превръща във все по-силен на основата на съществуващите хармонични семейни отношения.

Ръководството акцентира върху основните въпроси, които семейните бизнеси следва да вземат под внимание, и като използват работните схеми в приложенията, да бъдат в състояние да анализират настоящото положение на бизнеса и бъдещите цели, които искат да бъдат постигнати. Авторите не се опитват да изчерпят темата поради наличието на многобройни източници и гледни точки по отношение развитието на семейните бизнеси.

 

"Знаещият семеен бизнес" – Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейният бизнес

Разработено от: 

Марио Дука

Лаура –Сю Армени

Кен Макракен

Лилия Терзиева

Мирослава Даковска

 

Дружество "Знание"

 

Малтийска асоциация за семеен бизнес

 

 

следва...

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature