Психологическа консултация  

Юлияна Шапкарова  
консултант-терапевт

Shapkarova.jpg

Психологическа консултация и помощ при: 

- Емоционални
- Семейни
- Професионални проблеми
- Мотивация
- Подкрепа
- Себепознание
- Творчество

- Възползвайте се от удобната онлайн консултация

Запишете си час днес! 

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Google+

Основни черти на добрия консултант

Профилактика и терапия

Мотивация и нейното място в успешната терапия

   

LIME  

   

f._business.png

Когато говорим за управление, първата мисъл е свързана с бизнес, който е добре структуриран и който работи в посока  постигане на високи бизнес цели като максимизиране на печалбитеусъвършенстване на стратегията, създаване на работни местанасърчаване на развитието на персонала и грижа за интересите на всички съдружници и партньори.

За съжаление, повечето хора не мислят за управление от гледна точка на семейството. Но, макар и да звучи иронично, семействата, които са отделили време да погледнат на управлението като значим елемент от бизнеса, имат много по-голям шанс за успех от тези, които не са предприели нищо в тази посока.

Организираните семейства със сигурност са изяснили смисъла на споделените си цели, извели са процеса за бъдеща политика по заетостта на членовете на семейството, уточнили са логиката на собствеността и елементите на управлението, както и са разработили ефективни комуникационни канали.

За съжаление, редица семейства, притежаващи бизнес, често пъти несъзнателно попадат в капана на разрушителните конфликти в процесите на вземане на решения и комуникация, които биха заплашили, дори изцяло унищожили споителния елемент на семейството като единна цялост.

Първото нещо, което следва да се отбележи като необходимо за ефективното управление, е споделената отговорност сред съдружниците и управителите на бизнеса. 

Второ, ефективното управление изисква създаването на семейна политика, която да подпомогне да се избегнат решения на арбитраж, които обикновено се считат за даденост в рамките на семейния бизнес.

Третият аспект е свързан с поемането на отговорност. Семейните бизнеси считат за лесна съпротивата по отношение на отговорността, тъй като те вярват, че не носят отговорност към никого.

Но това е една напълно погрешна представа, тъй като всеки член на семейството трябва да отговаря за своите действия пред останалата част от семейството и бизнеса.

Това е още повече валидно, когато консорциум от деца или братовчеди са собствениците и управляващите семейния бизнес. 

Като имаме предвид Модела на трите кръга считаме, че са налице три измерения на управлението, които са характерни за всеки семеен бизнес и всяко едно измерение следва да бъде отговорно пред останалите. (виж Фигура 4)

Измерението, на което се обръща най-много внимание, е това, свързано с ежедневното управление на семейната фирма и то обикновено поставя акцент върху:

• Изпълнение на операциите и финанси;

• Взаимоотношения между служителите;

• Взаимоотношения с доставчици и клиенти;

• Маркетинг, продажби и др.

Следващото измерение на управлението е свързано със собствеността и загрижеността на съдружниците, като то включва:

• Въпроси за ликвидността

• Разпределение на капитала

• Осигуряване на оцеляването на бизнеса посредством  трансфер на собствеността и управлението

• Възвращаемостта на инвестициите на съдружниците 

• Наличие на ясна стратегическа посока

upravlenie.pngФиг. 4 Измерения на Управлението на семеен бизнес

Измерения на Управлението на семеен бизнес

Последното измерение е свързано със семейството, което е от също толкова голямо значение, но за съжаление е най-пренебрегвано от страна на управлението на семейния бизнес. То включва:

Собственост

Ликвидност, разпределение на капитала, осигуряване на наследник, стратегическа насоченост, резултати от дейността и др.

Семейство

Здраве, просперитет, непрекъснатост, участие, роля в общността, общуване, ценности, възпитание, цели и др.

Бизнес

Дейност, финанси, служители, отношения с доставчици, клиенти и др. 

• Споделените интереси не семейството по отношение на здраве, просперитет и приемственост в семейството;

• Участието на семейството в бизнеса;

• Ролята и имиджът на бизнеса в обществото;

• Информация и образование на членовете на семейството;

• Комуникация в рамките на семейството;

• Наличие на ясна мисия, визия и ценности в семейството и 

бизнеса.

Всяко едно от трите измерения на управление изисква специално внимание за успешното съществуване и приемственост на всеки един семеен бизнес.

В случай, че те бъдат пренебрегнати, това ще има пагубна разрушителна сила както върху семейството, така и върху смисъла на бизнеса, което е и факт за редица семейни фирми към момента.

 

"Знаещият семеен бизнес" – Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейният бизнес

Разработено от: 

Марио Дука

Лаура –Сю Армени

Кен Макракен

Лилия Терзиева

Мирослава Даковска

Дружество "Знание"

Малтийска асоциация за семеен бизнес

следва...

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature