f._business.png

 

Когато говорим за управление, първата мисъл е свързана с бизнес, който е добре структуриран и който работи в посока  постигане на високи бизнес цели като максимизиране на печалбитеусъвършенстване на стратегията, създаване на работни местанасърчаване на развитието на персонала и грижа за интересите на всички съдружници и партньори.

 

За съжаление, повечето хора не мислят за управление от гледна точка на семейството. Но, макар и да звучи иронично, семействата, които са отделили време да погледнат на управлението като значим елемент от бизнеса, имат много по-голям шанс за успех от тези, които не са предприели нищо в тази посока.

 

Организираните семейства със сигурност са изяснили смисъла на споделените си цели, извели са процеса за бъдеща политика по заетостта на членовете на семейството, уточнили са логиката на собствеността и елементите на управлението, както и са разработили ефективни 

комуникационни канали.

 

За съжаление, редица семейства, притежаващи бизнес, често пъти несъзнателно попадат в капана на разрушителните конфликти в процесите на вземане на решения и комуникация, които биха заплашили, дори изцяло унищожили споителния елемент на семейството като единна цялост.

 

Първото нещо, което следва да се отбележи като необходимо за ефективното управление, е споделената отговорност сред съдружниците и управителите на бизнеса. 

 

Второ, ефективното управление изисква създаването на семейна политика, която да подпомогне да се избегнат решения на арбитраж, които обикновено се считат за даденост в рамките на семейния бизнес.

 

Третият аспект е свързан с поемането на отговорност.

 

Семейните бизнеси считат за лесна съпротивата по отношение на отговорността, тъй като те вярват, че не носят отговорност към никого.

 

Но това е една напълно погрешна представа, тъй като всеки член на семейството трябва да отговаря за своите действия пред останалата част от семейството и бизнеса.

 

Това е още повече валидно, когато консорциум от деца или братовчеди са собствениците и управляващите семейния бизнес. 

 

Като имаме предвид Модела на трите кръга считаме, че са налице три измерения на управлението, които са характерни за всеки семеен бизнес и всяко едно измерение следва да бъде отговорно пред останалите. (виж Фигура 4)

 

Измерението, на което се обръща най-много внимание, е това, свързано с ежедневното управление на семейната фирма и то обикновено поставя акцент върху:

 

• Изпълнение на операциите и финанси;

 

• Взаимоотношения между служителите;

 

• Взаимоотношения с доставчици и клиенти;

 

• Маркетинг, продажби и др.

 

Следващото измерение на управлението е свързано със собствеността и загрижеността на съдружниците, като то включва:

 

• Въпроси за ликвидността

 

• Разпределение на капитала

 

• Осигуряване на оцеляването на бизнеса посредством  трансфер на собствеността и управлението

 

• Възвращаемостта на инвестициите на съдружниците 

 

• Наличие на ясна стратегическа посока

 

 

 

upravlenie.png

 

Фиг. 4 Измерения на Управлението на семеен бизнес

 

 

 

 

Измерения на Управлението на семеен бизнес

 

Последното измерение е свързано със семейството, което е от също толкова голямо значение, но за съжаление е най-пренебрегвано от страна на управлението на семейния бизнес. То включва:

 

Собственост

Ликвидност, разпределение на капитала, осигуряване на наследник, стратегическа насоченост, резултати от дейността и др.

 

Семейство

Здраве, просперитет, непрекъснатост, участие, роля в общността, общуване, ценности, възпитание, цели и др.

 

Бизнес

Дейност, финанси, служители, отношения с доставчици, клиенти и др. 

 

 

• Споделените интереси не семейството по отношение на здраве, просперитет и приемственост в семейството;

 

• Участието на семейството в бизнеса;

 

• Ролята и имиджът на бизнеса в обществото;

 

• Информация и образование на членовете на семейството;

 

• Комуникация в рамките на семейството;

 

• Наличие на ясна мисия, визия и ценности в семейството и 

бизнеса.

 

Всяко едно от трите измерения на управление изисква специално внимание за успешното съществуване и приемственост на всеки един семеен бизнес.

 

В случай, че те бъдат пренебрегнати, това ще има пагубна разрушителна сила както върху семейството, така и върху смисъла на бизнеса, което е и факт за редица семейни фирми към момента.

 

 

 

"Знаещият семеен бизнес" – Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейният бизнес

Разработено от: 

Марио Дука

Лаура –Сю Армени

Кен Макракен

Лилия Терзиева

Мирослава Даковска

 

Дружество "Знание"

Малтийска асоциация за семеен бизнес

 

 

следва...

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature