Психологическа консултация  

Юлияна Шапкарова  
консултант-терапевт

Shapkarova.jpg

Психологическа консултация и помощ при: 

- Емоционални
- Семейни
- Професионални проблеми
- Мотивация
- Подкрепа
- Себепознание
- Творчество

- Възползвайте се от удобната онлайн консултация

Запишете си час днес! 

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Google+

Основни черти на добрия консултант

Профилактика и терапия

Мотивация и нейното място в успешната терапия

   

LIME  

   

model_na_trite_kr.png

 

Трудностите, които възникват при сблъсъка на културите на семейство и бизнес, никога не могат да бъдат елиминирани, но това, което успешните семейства правят, е да разработват стратегии, които да ги подпомогнат по-добре да разберат всяка индивидуална гледна точка посредством тяхното участие както в семейството, така и в бизнеса.

 

Това може да се постигне чрез разбиране на известния Модел на трите кръга, тъй като той подпомага осъзнаването на онова, което се случва от гледна точка на всяко едно участващо в процеса лице.

 

Моделът на трите кръга ни помага да разберем основните въпроси в рамките на трите различни системи, които упражняват натиск върху семейството и бизнеса, в рамките на бизнес семейството.

 

В рамките на този "Системен подход", става ясно, че са налице три различни системи, а именно: собственост, семейство и бизнес.

 

Разбирането на комплексността в рамките на тези три различни системи дава възможност да се възприеме сложността, която е налице в рамките на семейните фирми чрез идентифициране на очакванията, мотивацията, страховете и намеренията на отделните индивиди в конкретния семеен бизнес. 

 

Моделът на трите кръга също така ясно представя потенциала за конфликт и напрежение, които са неизбежни и които са изтъкани в логиката на всеки семеен бизнес, тъй като отделните заинтересовани страни виждат света от различна гледна точка и очакват различен ефект от същината на бизнеса. 

 

Всеки човек в семейния бизнес може да попадне в една от седемте секции, създадени от трите кръга, а именно:

 

1. Членове на семейството, които не работят в бизнеса

 

2. Външни инвеститори, които притежават част от бизнеса, но не работят във фирмата и не са членове на семейството

 

3. Служители, както и мениджъри, които не са членове на семейството

 

4. Членове на семейството, които са също така и собственици, т.е. притежават дялове в бизнеса, но не са служители

 

5. Собственици, които работят в бизнеса, но не са членове на семейството

 

6. Членове на семейството, които работят в бизнеса, но не притежават дялове от него

 

7. Членове на семейството, които са собственици и също така работят в бизнеса.

 

Семействата, които възприемат подхода на тези системи, го използват с цел да им помогне да разберат сложностите и динамиката, които са уникални за тяхното семейство и бизнес.

 

По този начин ние сега притежаваме инструмент, който способства оценката на въздействието на трите натиска, които се упражняват в рамките на системата по едно и също време, а именно:

 

1. Промени в семейството: например какво ще се случи, когато следващото поколение започне да се стреми към даден пост и навлезе в семейния бизнес, какво ще се случи, когато член на семейството се оттегли, но остане собственик.

 

2. Промени в собствеността: например какво въздействие ще окаже върху баланса на властта между собственика и  приемственика трансферът на бизнеса, а върху управлението и визията за развитието на бизнеса и очакваната възвращаемост от инвестициите.

 

3. Промени в бизнеса: например по какъв начин ще се справи семейството с таланта за управление и растеж, както и с финансовата компетентност на отделните членове на семейството.

 

 

 

"Знаещият семеен бизнес" – Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейният бизнес

 

Разработено от: 

 

Марио Дука

Лаура –Сю Армени

Кен Макракен

Лилия Терзиева

Мирослава Даковска

 

Дружество "Знание"

 

Малтийска асоциация за семеен бизнес

 

 

следва..

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature