Психологическа консултация  

Юлияна Шапкарова  
консултант-терапевт

Shapkarova.jpg

Психологическа консултация и помощ при: 

- Емоционални
- Семейни
- Професионални проблеми
- Мотивация
- Подкрепа
- Себепознание
- Творчество

- Възползвайте се от удобната онлайн консултация

Запишете си час днес! 

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Google+

Основни черти на добрия консултант

Профилактика и терапия

Мотивация и нейното място в успешната терапия

   

LIME  

   

Семейните бизнеси се различават от останалите. Същото се отнася за бизнес семействата - те са различни от останалите семейства. От огромно значение е семействата в бизнеса да разбират тези различия преди да се окажат в реалната позиция да управляват, изправени пред предизвикателствата, с които наистина следва да се справят.

Първото основно предизвикателство, което е необходимо да бъде разбрано и преодоляно, е да се намери баланса между „целите на бизнеса и правилата, и семейните приоритети и чувства”. 

В случай, че тази връзка между нуждите на Бизнеса и Семейството не се изясни от самото начало, това множество пъти ще води до културен колапс, който в крайна сметка ще резултира в дългосрочни напрежения, спречквания и конфликти по отношение на ценностите. 

Ето защо успешните семейни бизнеси се учат от самото начало как да управляват и разбират какво се случва и как да се справят с различните интереси чрез разработването на стратегии за управление и споразумения, които да подпомогнат процеса на управление на противоречащите си интереси. 

За съжаление въпреки, че намерението на мнозинството собственици на семейни бизнеси е да прехвърлят бизнеса на следващото поколение, се счита, че 70% не оцеляват през второто поколение и по-малко от едва 10% достигат до третото поколение.

Налице са различни причини за горепосоченото състояние. Например, трудно е да се установи защо толкова много собственици на семейни бизнеси или не успяват да планират трансфера на бизнеса или напускат твърде късно, като по този начин рискуват  оцеляването на фирмата. Но със сигурност, собствениците на семейни бизнеси не могат да бъдат единствените отговорни за провала на тези трансфери.

Следва да се съгласим, че професионалните съветници на семейните бизнеси е необходимо да признаят, че те също са част от отговорните лица за този неуспех в процеса на прехвърлянето на бизнеса на следващото поколение. 

Нашият опит показва, че твърде много внимание се отделя на техническите детайли на процеса на трансфер, което отразява и специализацията на съответния експерт (например – данъчни въпроси, прехвърляне на собствености, управление на вземанията и т.н.), докато вниманието, което се отделя на останалите семейни ценности (общуване в семейството, очаквания на семейството, семейни ценности, семейна динамика и т.н.) почти не биват вземани под внимание като основна част от процеса на трансфер. 

Съществуващата литература и непрекъснатите изследвания на семейния бизнес продължават да насърчават нуждата от специално внимание към семейните компоненти в процеса на трансфер. 

Препоръчва се значителна част от дейностите по трансфера да се фокусират връху управлението на очакванията на семейството, взаимоотношенията, намеренията и семейната динамика. 

Това се постига чрез активно интегриране на семейството в процеса. Професионалните съветници често се чувстват по-удобно, работейки с техническите, отколкото със „семейните“ компоненти в процеса на трансфер на семейния бизнес.

Въпреки че последното може да се счита за много по-голямо предизвикателство, човешкият фактор е най-важен, тъй като членовете на семейството са онези, които в крайна сметка ще решат, дали процесът на трансфер ще се състои и ще бъде успешен.  Когато разглеждаме успешни семейни фирми, ние забелязваме множество общи характеристики:

• Тези семейства споделят обща мисия, ценности и визия. Те не само ги споделят, но и ги проповядват със страст и желание.

• Успешните семейни бизнеси също така имат добре дефинирани и комуникирани бизнес практики и процедури и политики, разработени на основата на колективния принос на всички членове.

• В допълнение, тези семейства прегръщат и се борят за постигане на компетентност в комуникацията и бизнес уменията, които са в основата на истинския успех.

И така, кога следва да започне процесът на планиране на управлението? Най-точно казано тогава, когато членове на семейството от следващото поколение започват да работят на пълно работно време в семейния бизнес. Да не се предприема нищо – не е опция.

Настоящето Ръководство за семеен бизнес е предназначено да се използва от съветник, който да подпомогне екипа на семейството в процеса на създаване на управленските практики.

Също така, Ръководството може да се счита за ефективен инструмент в ръцете на самите членове на семейството, въпреки че преходът през  различните фази вероятно ще се окаже по-труден и това не се препоръчва предвид социо-психологическото взаимодействие, което би породило напрежение и емоционални проблеми, които могат да доведат до неконтролируеми последствия. Ето защо се препоръчва помощта на Консултант по семеен бизнес с оглед успеха на целия процес.

"Знаещият семеен бизнес" – Ръководство за управление и добри практики в сферата на семейният бизнес

Разработено от: 

Марио Дука

Лаура –Сю Армени

Кен Макракен

Лилия Терзиева

Мирослава Даковска

Дружество "Знание"

Малтийска асоциация за семеен бизнес

следва...

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature