Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

love_sex.jpg

Любов и секс - връзката е безспорна, макар съвременният човек да приема, че поне в едната посока, те не вървят задължително заедно.

През викторианската епоха, т.е. преди 2 века, пък хората приемали за напълно естествено съществуването на любов без секс. Съвременният човек като че ли е стигнал до наличието на другата крайност - секс без любов.

Всъщност любовта и сексът вървят винаги заедно. Те влияят на отношенията между мъжа и жената. Много години хората са се опитвали да си отговорят на въпросите: “Какво е любовта и какво е сексът?” и “В какво се състои тяхната прилика и разлика?”, “Възможни ли са любовта без секс и сексът без любов?”.

Любов и секс

Сексът е физическа и биологическа потребност на човека. Нейната цел всъщност е постигане на физическо успокоение. Сексуалната връзка между жената и мъжа не е универсална. Във всички времена човек се е нуждаел от секс, който не на последно място служи и за продължаване на рода. 

Сексуалната потребност наподобява глада. Тя изчезва веднага след като човекът й се е насладил. Но след известен период от време възниква нова потребност и от секс и от храна.

Любовта и сексуалните отношения са две различни понятия, но са тясно свързани помежду си. Някои хора твърдят, че само сексуалните отношения могат да прераснат в любов, а други, че любовта е преднамерено сдържана сексуалност. Битува още едно убеждение: “Сексуалните отношения са част от любовта”.

Сексуалните отношения – това всъщност е любовта

Тази гледна точка свидетелства за това, че сексуалният контакт лежи в основата на всички любовни връзки, т.е. любовта е продукт на всички сексуални връзки.

Любовта – преднамерено сдържана сексуалност

Автор на тази фраза е Зигмунд Фройд. Той е сравнявал любовта и сексуалните отношения между партньорите.

Фройд е разглеждал любовта в качеството на сексуални отношения, към които се стремят хората и се е ръководил от сексуалното желание на един човек към друг. Някога свързването на любовта и секса се е смятало за богохулство, тъй като любовта е била определяна като божествена, а сексът – като животинска страст.

Сексуалните отношения са част от любовта

Тази гледна точка се основава на описанията на любовта и секса и разглежда половото влечение като един от главните аспекти на любовта.

Трите най-силни чувства при голямата любов са:

- силна привързаност към личността, която обичаме;

- скръб, когато настъпи краят на любовта;

- щастие при възраждането й, независимо дали със същия или друг партньор.

Сексът взема участие в управлението на човешките мисли и чувства. Сексуалното влечение е важен инструмент на любовта на партньорите. Затова днес изглежда несериозно да се отрича, че сексуалното желание е част от любовта. Това обаче не означава, че то преобладава. Не сексуалното влечение води към влюбване, а влюбването води към сексуални отношения.

70% от участниците в проведена анкета на възраст от 20 до 55 години определят секса за главен фактор при срещите на мъжете и жените, а 65% - като главен в семейния живот. Средно 36% нямат партньори. Само 14% не се занимават със секс поради морални или религиозни причини. 

Специалистите днес са убедени, че въздържанието е вредно за здравето, а липсата на сексуален  партньор влияе негативно на физическото и психическото здраве.

 

www.zdrave.bg

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature