Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Ранните теории на Фройд (1917, цитиран по Trautman, 1986) определят тревожността като освобождаване на определено количество афект. Психиката според него наподобява електрическа система. Когато е стимулирана, тя се зарежда с енергия и се появява нужда тази енергия да бъде изразходена, за да се върне баланса на организма.

Освобождаването на енергия обикновено става чрез моторен акт или секреция на жлези. Когато афектът не може да се вложи, той се натрупва, което води до преживяване на неудоволствие. Освобождаването на енергия, от своя страна, само по себе си представлява удоволствие.

Афектите, и в частност тревожността, могат да се появят по два пътя – психичен и соматичен. При актуалните неврози тревожността не е свързана с изтласкана емоция , а е генерирана от трансформацията на неизразходвана либидинозна енергия.

Либидото е психична енергия, чрез която се поддържат сексуалните идеи. При нормално сексуално функциониране постепенно се натрупва телесно сексуално напрежение, което периодично достига психиката, където се създава либидинозно напрежение. То се освобождава при сексуален акт.

При неадекватно изразходване, като например сексуално въздържание или преждевременно прекъсване на сексуалния акт, може да се стигне до неврози.

Според Фройд актуалните неврози не се поддават на психоаналитично лечение.

При психоневрозите напрежението се дължи на изтласкване на определени мисли. Афектът, който е свързан с тях, не може просто да изчезне. Той трябва да се насочи в друга посока. Така се формират и симптомите.

В тях се влага енергията на изтласканите мисли и се разиграва тяхното непозволено съдържание. При конверсионната хистерия например излишната енергия се влага в собственото тяло. При натрапливата невроза афектът се свързва с друга идея, която става несъответно емоционално натоварена. 

Фройд разделя фобиите на хистерични, които се дължат на изтласкани идеи и типични, като обектните фобии и агорафобията, които според него нямат психични причини. През 1926/ 1959 той ревизира теорията си за тревожността като я съобразява със структурната си теория и донякъде се отказва от идеята за тревожността като трансформирано либидо. Вместо това според него тревожността е отговор на егото към заплахата от безпомощност.

Тревожността мобилизира егото да реагира на опасността и тази реакция взема формата на изтласкване или друг защитен механизъм. За продуциране на тревожността се използва неутрална либидинозна енергия от несъзнаваното (подсъзнанието). 

Много последователи на Фройд продължават да разделят тревожността от идеите и да описват феномена тревожност като освобождаване на енергия.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature