Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Вейцилогия

"Честата смяна на стратегията е равнозначна на нейната липса" - Гари Каспаров

…” Преди да взимате  решения за каквито и да е промени, трябва да се убедите в тяхната целесъобразност. Поражението може да ви накара да промените и това, което няма нужда от промяна, а победата да ви убеди, че всичко е идеално, дори да сте на ръба на катастрофа.

Автор:  Константин Байрактаров (Мастър Го)

Представителите на различните направления на науката през XX в. отдавна се занимават с проблема какво е човекът и за какво съществува като такъв. Проблемът не е маловажен, защото благодарение на активната си дейност човекът в съвременната епоха е довел средата на обитанието си до границата на катастрофата и разрушението. Изследванията на човешката същност за започнали както на Запад, така и на Изток много преди началото на нашата ера. Ако в основната европейска перосналистка традиция, в която личността се према като някакъв абсолют, е християнството, то в китайската духовна култура аналогична роля изиграва учението на Конфуций. Функцията на “абсолюта” в Китай бива поета от “достойния човек” (дзюн-дзъ), въплъщаващ в себе си чертите на идеалната личност. В даоизма също има аналогичен идеали – “джен чен” (съвършен човек), “шен жен” (приобщения към висшия свят, мъдрец) и “джи жен” (висш човек).

Автор: Стефан Цвайг

На големия презокеански параход, който щеше да отплува в полунощ от Ню Йорк за Буенос Айрес, цареше, както винаги в последния час преди заминаването, оживление и суетня. През тълпата се провираха фермери, надошли да изпроводят своите приятели; момчетии на служба в телеграфа, юнашки накривили фуражки, извикваха в претъпканите салони имена на пътници; разнасяха се куфари и цветя; любопитни дечурлига сновяха нагоре-надолу по стълбите; а на най-горната палуба невъзмутимо свиреше корабният оркестър...

Маджонг е древна игра с китайски произход. На китайски името й се произнася „мадзянг". Има различни теории за произхода на играта. Някои източници твърдят, че тя води началото си от двора на кралство У, преди повече от 2000 години. Там живеела една красавица, която, за да се избави от скуката, започнала да издялква парчета във формата на домино от слонова кост и бамбук. След като свършила, тя извикала три от нейните прислужници да играят на новоизмислената игра. Всяка получила 3 плочки, с които те трябвало да създадат стена, но точните правила от Древността не са известни. Друг мит твърди, че Конфуций, великият китайски философ, развил играта около 500 години преди новата ера. Това съвпада с времето, когато той пътувал из китайските провинции, за да разпространява своето учение. Въпреки тези легенди, доказателства за съществуването на Маджонг преди Тайпинската ера през 19 век не са отркити.

Йони Лазаров, БГА 

 Преди да се роди Бартълбут
Играта Го ни поставя много загадки, понякога тя е сравнявана с пъзел и лабиринт. Тази тема е развита в романа на Жорж Перек „Животът. Начин на употреба” (La Vie mode d'emploi), роман, който се състои от романи, история с вградени други истории. Романът без съмнение представлява един пъзел и лабиринт и допуска индивидуални прочити. Моят прочит е през призмата на играта Го, това е оправдано и с това, че Перек изрично посочва Го, като един от ключовете за разбиране на творбата. Един от алгоритмите за ориентиране в лабиринт е да се придържаш до дясната стена, в този случай Го. Обобщението на романа е изследване на всякакви структури и методи, езиковите игри, философското разбиране на играта и играенето, животът като игра. И преминава към изследване на възможните жизнени проекти. Изследването на Перек не започва на празно място, той е представител на литературно-философския кръг „Оулипо” и опосредствано с математическия кръг „Никола Бурбаки” (системно-структурен анализ). Ключово понятие тук е „структури”, съответно „форми в Го”.


Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature